Beleid

 • Grootschalige energieopwekking

  De gemeente Putten vindt een duurzame leefomgeving belangrijk. Samen met bewoners en ondernemers zoeken we naar kansrijke locaties voor zonnevelden, windturbines en kijken we ook naar kansen voor de omzetting van biomassa.

  Nederland is opgedeeld in energieregio’s en per regio wordt een strategie uitgewerkt om de energiedoelstellingen te halen. Putten werkt samen met gemeenten op de Noord-Veluwe. Samen is er een plan (de RES) opgesteld.

 • Achtergrond

  De energietransitie heeft een lange aanloop. Het traject startte in 2015 met een regionale verkenning. In Putten begonnen we in 2018. Hier vindt u de documenten die per jaar zijn opgesteld om de transitie vorm te geven.

 • Transitievisie warmte Putten

  De gemeente Putten wil in 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn. Om dit te bereiken is het onder andere nodig om de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken. We gaan onze woningen, bedrijven en andere gebouwen op een andere manier verwarmen. Ook douchen en koken gaan we doen zonder aardgas. De Transitievisie Warmte gaat op hoofdlijnen in op hoe we dat in Putten kunnen doen.