Transitievisie warmte Putten

De gemeente Putten wil in 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn. Om dit te bereiken is het onder andere nodig om de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken. We gaan onze woningen, bedrijven en andere gebouwen op een andere manier verwarmen. Ook douchen en koken gaan we doen zonder aardgas. De Transitievisie Warmte gaat op hoofdlijnen in op hoe we dat in Putten kunnen doen.

Transitievisie warmte Putten downloaden (PDF)

Planning

De gemeenteraad stelt de Transitievisie Warmte uiterlijk in het voorjaar van 2021 vast. Daarna volgen concrete acties om buurten en wijken aardgasvrij te maken. Betreft dat uw buurt of wijk? Dan nodigen wij u tegen die tijd uit om daarover met ons in gesprek te gaan. Wij noemen dit een participatietraject.

Wat kunt u nu al doen?

Maak uw woning klaar voor de ‘transitie’. Dat kan door een combinatie van de volgende maatregelen:

  • isolatie van de vloer, gevel, glas en/of het dak;
  • het dichten van kieren;
  • efficiënt ventileren.

Over de Transitievisie Warmte

De Transitievisie Warmte is opgesteld door Gemeente Putten, Woningstichting Putten en Liander. De visie geeft inzicht in de totale opgave, kansrijke oplossingen en een logische volgorde en tempo voor het aardgasvrij maken van wijken in Putten. Met deze visie als basis kunnen we starten met het uitrollen van de warmtetransitie in Putten. De visie geeft richting, maar is geen eindpunt en zal op basis van ontwikkelingen herijkt en geactualiseerd worden.