Aantekening gezag na overlijden

De wet biedt ouders de mogelijkheid om te bepalen wie na hun overlijden als voogd het gezag over hun kind(eren) kan verkrijgen. Dat kan in een testament bij de notaris worden vastgelegd of in het gezagsregister worden geregistreerd.

U kunt, alleen of samen met de andere ouder, in het gezagsregister laten registreren wie na uw overlijden als voogd het gezag over uw kind(eren) kan verkrijgen. U logt in met DigiD. U hebt uw burgerservicenummer (BSN) nodig bij het invullen van het formulier. Na het verzoek tot registratie wordt uw aanvraag verwerkt. U ontvangt binnen twee weken per post een uittreksel uit het gezagsregister inzake uw aanvraag tot registratie van een gezagsvoorziening na overlijden.