Grafonderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor het algemeen onderhoud van de begraafplaatsen en het onderhoud van de graven. Wat dit onderhoud inhoudt/omvat, is terug te vinden in de uitvoeringsregels.

Kosten onderhoud algemeen graf

U hoeft geen onderhoudsrecht te betalen voor een algemeen graf als er geen grafbedekking geplaatst wordt. Als er grafbedekking wordt geplaatst, zal bij de afgifte van de vergunning voor het plaatsen van grafbedekking een afkoopsom onderhoudsrecht in rekening worden gebracht.

Kosten onderhoud particulier graf

Voor het onderhoud van een particulier graf worden jaarlijks kosten in rekening gebracht, hiervoor ontvangt u elk jaar een ‘Aanslag Begraafplaatsrecht’. De hoogte van de onderhoudskosten is afhankelijk van het al dan niet aanwezig zijn van grafbedekking(en).
De onderhoudskosten kunnen worden afgekocht voor onbepaalde tijd door het voldoen van de afkoopsom onderhoudsrecht in één keer. Met onbepaalde tijd bedoelen we de periode dat het graf op naam staat van een rechthebbende.

Contactgegevens

T (0341) 359 611