Grafonderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor het algemeen onderhoud van de begraafplaatsen en het onderhoud van de graven. Wat dit onderhoud betekent, is terug te vinden in de uitvoeringsregels.

Kosten onderhoud algemeen graf

U hoeft geen onderhoudsrecht te betalen voor een algemeen graf als er geen grafbedekking is. Bij het plaatsen van grafbedekking heeft u een vergunning nodig. Als u de vergunning heeft, dan betaalt u voor het plaatsen van grafbedekking eenmalig voor onderhoudsrecht. 

Kosten onderhoud particulier graf

Voor het onderhoud van een particulier graf betaalt u elk jaar kosten. U ontvangt hiervoor elk jaar een 'Aanslag Begraafplaatsrecht'. De hoogte van de onderhoudskosten wordt bepaald door het al dan niet aanwezig zijn van grafbedekking(en). U kunt de onderhoudskosten voor onbepaalde tijd ook afkopen. U betaalt dan eenmalig het onderhoudsrecht. Met onbepaalde tijd bedoelen we de periode dat het graf op naam staat van een rechthebbende. 

Contactgegevens

T (0341) 359 611