Keuze van een graf (grafuitgifte)

In de gemeente Putten hebt u de volgende mogelijkheden voor begraven:

Een particulier graf

Een particulier graf of grafkelder is een graf met een zogenaamd uitsluitend recht. Dit houdt in dat de rechthebbende van een graf bepaalt wie er in dat graf wordt begraven. De rechthebbende is contactpersoon voor de gemeente en ontvangt alle documenten. Een particulier graf is bestemd voor het begraven van maximaal twee personen en twee asbussen of vier asbussen. Een particulier graf wordt voor een periode van dertig jaar ter beschikking gesteld en kan worden verlengd met steeds tien, twintig of dertig jaar.

Een particulier kindergraf

Een kindergraf is een graf voor kinderen die zijn overleden voor hun 12e verjaardag. De particuliere kindergraven zijn bestemd voor maximaal één begraving. Een particulier kindergraf wordt voor een periode van dertig jaar ter beschikking gesteld en kan worden verlengd met steeds tien, twintig of dertig jaar.

Een algemeen graf

Een algemeen graf is een graf waarin maximaal twee overledenen worden begraven, die geen familieband met elkaar hebben. U hebt geen zeggenschap over wie er in hetzelfde graf wordt begraven. Dat bepaalt de beheerder van de begraafplaats. Het kunnen dus onbekende mensen zijn die rond dezelfde tijd zijn overleden. Een algemeen graf wordt voor een periode van dertig jaar ter beschikking gesteld door de gemeente. Deze termijn kan niet worden verlengd.

Een algemeen kindergraf

Een algemeen kindergraf is een graf waarin maximaal twee kinderen worden begraven, die zijn overleden voor hun 12e verjaardag waarbij er geen familieband is.  U hebt geen zeggenschap over wie er in hetzelfde graf wordt begraven. Dat bepaalt de beheerder van de begraafplaats. 
Een algemeen kindergraf wordt voor een periode van dertig jaar ter beschikking gesteld door de gemeente. Deze termijn kan niet worden verlengd.

Immatera

Op de Algemene Begraafplaats Schootmanshof staat het Immatera monument.

Kinderen die zijn geboren bij een zwangerschapstermijn van korter dan 24 weken, kunnen worden begraven in het grasveld bij het Immatera monument.  Hierbij wordt geen gelegenheid gegeven voor het plaatsen van een monument of andere wijze van grafbedekking. Ouders kunnen een herinneringstraan met zelf gekozen inscriptie bevestigen aan het monument. Deze herinneringstraan is verkrijgbaar bij de afdeling Burgerzaken. De inscriptie moet u zelf  verzorgen.

Asbestemming

De gemeente Putten heeft vier mogelijkheden voor  de bestemming van as van een overledene:

  1. Begraafplaats Schootmanshof beschikt over een speciaal veld voor het uitstrooien van de as van de overledene. Op het verstrooiveld is een herdenkingsmonument aanwezig waarop een herdenkingsplaatje bevestigd kan worden.
  2. Begraafplaats Schootmanshof beschikt over een urnenmuur. Een urnennis valt ook onder een particulier graf en kan worden uitgegeven voor tien, twintig of dertig jaar en er bestaat de mogelijkheid te verlengen. Een urnennis biedt plaats aan twee asbussen met of zonder urn.
  3. Een asbus kan geplaatst worden in een urnenkelder. In een urnenkelder kunnen maximaal vier asbussen geplaatst  worden. Urnenkelders worden uitgegeven voor dertig jaar. Aansluitend kan het recht telkens met een periode van tien, twintig of dertig jaar worden verlengd. 
  4. Een asbus kan geplaatst worden in een particulier graf. Een particulier graf is bestemd voor het begraven van maximaal twee personen en twee asbussen of vier asbussen.

Vervallen van rechten

Het recht op een particulier (kinder)graf kan vervallen als het graf niet tijdig wordt overgeschreven op naam van een nieuwe rechthebbende of wanneer het recht niet tijdig wordt verlengd. Daarnaast kan de rechthebbende ook vrijwillig afstand doen. Het graf vervalt dan aan de gemeente. Als er grafbedekking aanwezig is, wordt deze verwijderd.

Contactgegevens

Gemeente Putten

T (0341) 359 673