Keuze van een graf (grafuitgifte)

In de gemeente Putten hebt u de volgende mogelijkheden voor begraven:

Een particulier graf

Een particulier graf of grafkelder is een graf met een zogenaamd uitsluitend recht. Dit houdt in dat de rechthebbende van een graf bepaalt wie er in dat graf wordt begraven. De rechthebbende is contactpersoon voor de gemeente en ontvangt alle documenten. Wij begraven in een particulier graf maximaal twee personen en twee asbussen of vier asbussen. Een particulier graf is voor een periode van dertig jaar. Deze periode is te verlengen met steeds tien, twintig of dertig jaar.

Een particulier kindergraf

Een kindergraf is een graf voor kinderen die voor hun 12e verjaardag overlijden. Wij begraven in een particulier kindergraf één kind. Een particulier kindergraf is voor een periode van dertig jaar. Deze periode is te verlengen met steeds tien, twintig of dertig jaar.

Een algemeen graf

Een algemeen graf is een graf met maximaal twee overledenen die geen familieband met elkaar hebben. U mag niet zelf bepalen wie er in hetzelfde graf liggen. Dat bepaalt de beheerder van de begraafplaats. Een algemeen graf is voor een periode van dertig jaar. Deze periode is niet te verlengen.

Een algemeen kindergraf

Een algemeen kindergraf is een graf met maximaal twee overleden kinderen. Kinderen overleden voor hun 12e verjaardag zonder familieband. U mag niet zelf bepalen wie er in hetzelfde graf liggen. Dat bepaalt de beheerder van de begraafplaats. Een algemeen graf is voor een periode van dertig jaar. Deze periode is niet te verlengen.

Immatera

Op de Algemene Begraafplaats Schootmanshof staat het Immatera monument. Is uw kind geboren bij een zwangerschapstermijn van korter dan 24 weken? Uw kind kan worden begraven in het grasveld bij het Immatera monument. Plaatsen van een monument of andere vorm van grafbedekking is niet mogelijk. Ouders kunnen een herinneringstraan met zelf gekozen tekst vastmaken aan het monument. Deze herinneringstraan is te krijgen bij de afdeling Burgerzaken. De tekst moet u zelf verzorgen.

Asbestemming

De gemeente Putten heeft vier mogelijkheden voor de bestemming van as van een overledene:

  1. Begraafplaats Schootmanshof heeft een speciaal veld voor het uitstrooien van de as van de persoon die overleden is. Op het verstrooiveld is een herdenkingsmonument voor herdenkingsplaatjes.
  2. Begraafplaats Schootmanshof heeft een urnenmuur. Een urnennis is ook een particulier graf en is voor een periode van tien, twintig of dertig jaar. Deze periode is te verlengen. Een urnennis biedt plaats aan twee asbussen met of zonder urn.
  3. De asbus plaatsen in een urnenkelder. In een urnenkelder worden maximaal vier asbussen geplaatst. Een asbus plaatsen in een urnenkelder is voor een periode van dertig jaar. Deze periode is te verlengen met steeds tien, twintig of dertig jaar.
  4. De asbus plaatsen in een particulier graf. Wij begraven in een particulier graf maximaal twee personen en twee asbussen of vier asbussen.

Vervallen van rechten

Het recht op een particulier (kinder)graf kan vervallen. Dit gebeurt als het graf niet tijdig wordt overgeschreven op naam van een nieuwe rechthebbende. Of wanneer het recht niet tijdig is verlengd. Daarnaast mag een rechthebbende vrijwillig afstand doen. Het graf vervalt dan aan de gemeente. Als er grafbedekking is, wordt deze verwijderd.

Contactgegevens

T (0341) 359 670