Ruimen van graven

Wanneer wordt een graf geruimd? Als het grafrecht van een particulier graf niet wordt verlengd. Of wanneer de periode van 30 jaar voor een algemeen graf voorbij is. Ruimen van graven is in Putten (nog) niet nodig.

Verzoek om te ruimen

Rechthebbenden mogen een aanvraag doen om een particulier graf te laten ruimen. De beheerder verzameld de menselijke resten. Deze resten blijven onderin het graf aanwezig. Hiermee is een graf geschikt gemaakt voor nieuwe bijzetting(en). 

Verzoek om een graf te laten ruimen online doorgeven via DigiD

Aanvraagformulier om een graf te laten ruimen downloaden (PDF, 196kB)

Op de Oude Algemene Begraafplaats maakt ruimen van een graf plaats voor twee bijzettingen. Op de Nieuwe Algemene Begraafplaats maakt ruimen van een graf ook plaats voor twee bijzettingen. Op de Algemene Begraafplaats Schootmanshof maakt ruimen plaats voor één bijzetting. 

Is de wettelijke grafrusttermijn van tien jaar nog niet voorbij? Het graf wordt niet geruimd.

Verordening

Wilt u een verzoek om een graf te laten ruimen doorgeven? Lees dan eerst: hoofdstuk 6, artikel 24 van de verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen.

Contactgegevens

T (0341) 359 670