Tarieven begraven in Putten

Particulier graf 30 jaar, 2 personen

Huur - € 1.283,00

Begraafrecht - € 765,00

Onderhoudsrecht per jaar

 • zonder grafbedekking - € 41,00
 • met grafbedekking - € 82,00

Afkoopsom onderhoudsrecht

 • zonder grafbedekking - € 1.149,00
 • met grafbedekking - € 2.298,00

Extra kosten bij uitgifte grafkelder

Huur - € 1.693,00

Particulier kindergraf <12 jaar, 30 jaar, 1 persoon

Huur - € 641,50

Begraafrecht - € 505,00

Onderhoudsrecht per jaar

 • met grafbedekking - € 41,00

Afkoopsom onderhoudsrecht

 • met grafbedekking - € 1.149,00   

Algemeen graf 30 jaar 

Huur - € 254,50

Begraafrecht - € 765,00

Afkoopsom onderhoudsrecht - Bij plaatsen grafbedekking, afkoop verplicht € 674,00.

Algemeen kindergraf <12 jaar, 30 jaar

Huur - € 130,50

Begraafrecht - € 505,00

Afkoopsom onderhoudsrecht - Bij plaatsen grafbedekking, afkoop verplicht € 449,00.

Begraven immatuur, <24 weken

Begraafrecht - € 84,00

Asbus/Urn in particulier graf

Huur - € 1.283,00       

Begraafrecht - € 224,00

Onderhoudsrecht per jaar

 • zonder grafbedekking - € 41,00
 • met grafbedekking - € 82,00

Afkoopsom onderhoudsrecht

 • zonder grafbedekking - € 1.149,00
 • met grafbedekking - € 2.298,00

Asbus/Urn in urnennis 10 jaar, 2 asbussen

Huur - € 339,50       

Begraafrecht - € 140,00

Onderhoudsrecht per jaar - € 33,50

Afkoopsom onderhoudsrecht - € 339,50

Asbus/Urn in particulier kindergraf

Huur - € 641,50

Begraafrecht - € 168,00

Onderhoudsrecht met grafbedekking per jaar - € 41,00

Afkoopsom onderhoudsrecht met grafbedekking  - € 1.149,00

Asbus/Urn in algemeen graf

Huur - € 254,50

Begraafrecht - € 224,00

Afkoopsom onderhoudsrecht - Bij plaatsen grafbedekking, afkoop verplicht € 674,00

Asbus/Urn in algemeen kindergraf

Huur - € 130,50

Begraafrecht - € 168,00

Afkoopsom onderhoudsrecht - Bij plaatsen grafbedekking, afkoop verplicht € 449,00

Asbus/Urn Verstrooien as op strooiveld, per bus

Begraafrecht - € 112,00

Overige tarieven

Herinneringstraan, geschikt voor bevestiging in Immatera monument - € 28,00

Plaatsen herdenkingsplaatje op herdenkingsmonument bij strooiveld - € 84,00

Vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op graf - € 69,50

Verlenging uitgifteduur particulier graf, 10 jaar - € 427,50

Verlenging uitgifteduur particulier graf, 20 jaar - € 855,50

Verlenging uitgifteduur particulier graf, 30 jaar - € 1.283,00

Verlenging uitgifteduur particulier kindergraf, 10 jaar - € 213,50

Verlenging uitgifteduur particulier kindergraf, 20 jaar - € 427,50

Verlenging uitgifteduur particulier kindergraf, 30 jaar - € 641,50

Verlenging uitgifteduur urnennis, 10 jaar - € 339,50

Registratie / overschrijvingskosten - € 33,00

Ruimen stoffelijk(e) overschot(ten) - € 1.156,00

Verwijderen/herplaatsen grafmonument - € 153,00

Openen en sluiten grafkelder (bijzetting) - € 315,50

Overplaatsen voorwerpen op graven cq nis bij herbegraving -  € 315,50 

Ontheffing graf, bijzetting 3e persoon in graf voor 3 personen - € 347,00 (let op; geldt niet voor graven uitgegeven voor 01-12-1952)

Lichten asbus ter overbrenging naar urnennis op de begraafplaats - € 289, 00

Afkoop onderhoud voor 10 jaar, voor een graf waarvan de eerste termijn van 30 jaar (niet zijnde reservering) is verstreken en waarvoor jaarlijks het onderhoud betaald is:

 • Voor een graf zonder grafbedekking - € 382,50
 • Voor een graf met grafbedekking - € 765,00
 • Voor een eigen kindergraf met grafbedekking - € 382,50

Let op! Bijzetting in graf waarvan de resterende uigifteduur korter dan 10 jaar is? Dan verlengen met het aantal jaar dat benodigd is om de wettelijke grafrusttermijn te garanderen = aantal jaren x € 42,75.