Tarieven begraven in Putten

Particulier graf 30 jaar, 2 personen

Huur - € 1.252,00

Begraafrecht - € 746,50

Onderhoudsrecht per jaar

 • zonder gedenkteken - € 40,00
 • met gedenkteken - € 80,00

Afkoopsom onderhoudsrecht

 • zonder gedenkteken - € 1.121,00
 • met gedenkteken - € 2.242,00

Extra kosten bij uitgifte grafkelder

Huur - € 1.652,00

Particulier kindergraf <12 jaar, 30 jaar, 1 persoon

Huur - € 626,00

Begraafrecht - € 492,50

Onderhoudsrecht per jaar

 • zonder gedenkteken - € 40,00
 • met gedenkteken - € 80,00

Afkoopsom onderhoudsrecht

 • met gedenkteken - € 1.121,00   

Algemeen graf 30 jaar 

Huur - € 248,50

Begraafrecht - € 746,50

Afkoopsom onderhoudsrecht - Bij plaatsen gedenkteken, afkoop verplicht € 657,50.

Algemeen kindergraf <12 jaar, 30 jaar

Huur - € 127,50

Begraafrecht - € 492,50

Afkoopsom onderhoudsrecht - Bij plaatsen gedenkteken, afkoop verplicht € 438,00.

Begraven immatuur, <24 weken

Begraafrecht - € 82,00

Asbus/Urn in particulier graf

Huur - € 1.252,00       

Begraafrecht - € 218,50

Onderhoudsrecht per jaar

 • zonder gedenkteken - € 40,00
 • met gedenkteken - € 80,00

Afkoopsom onderhoudsrecht

 • zonder gedenkteken - € 1.121,00
 • met gedenkteken - € 2.242,00

Asbus/Urn in urnennis 10 jaar, 2 asbussen

Huur - € 331,00          

Begraafrecht - € 136,50

Onderhoudsrecht per jaar - € 32,50

Afkoopsom onderhoudsrecht - € 331,00

Asbus/Urn in particulier kindergraf

Huur - € 626,00

Begraafrecht - € 164,00

Onderhoudsrecht met gedenkteken per jaar - € 40,00

Afkoopsom onderhoudsrecht met gedenkteken  - € 1.121,00

Asbus/Urn in algemeen graf

Huur - € 248,50

Begraafrecht - € 218,50

Afkoopsom onderhoudsrecht - Bij plaatsen gedenkteken, afkoop verplicht € 657,50

Asbus/Urn in algemeen kindergraf

Huur - € 127,50

Begraafrecht - € 164,00

Afkoopsom onderhoudsrecht - Bij plaatsen gedenkteken, afkoop verplicht € 438,00

Asbus/Urn Verstrooien as op strooiveld, per bus

Begraafrecht - € 109,50

Overige tarieven

Herinneringstraan, geschikt voor bevestiging in Immatera monument - € 27,50

Plaatsen herdenkingsplaatje op herdenkingsmonument bij strooiveld - € 82,00

Vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op graf - € 68,00

Verlenging uitgifteduur particulier graf, 10 jaar - € 417,00

Verlenging uitgifteduur particulier graf, 20 jaar - € 834,50

Verlenging uitgifteduur particulier graf, 30 jaar - € 1.252,00

Verlenging uitgifteduur particulier kindergraf, 10 jaar - € 208,50

Verlenging uitgifteduur particulier kindergraf, 20 jaar - € 417,00

Verlenging uitgifteduur particulier kindergraf, 30 jaar - € 626,00

Verlenging uitgifteduur urnennis, 10 jaar - € 331,00

Registratie / overschrijvingskosten - € 32,00

Ruimen stoffelijk(e) overschot(ten) - € 1.128,00

Verwijderen/herplaatsen grafmonument - € 149,50

Openen en sluiten grafkelder (bijzetting) - € 338,50

Afkoop onderhoud voor 10 jaar, voor een graf waarvan de eerste termijn van 30 jaar (niet zijnde reservering) is verstreken en waarvoor jaarlijks het onderhoud betaald is:

 • Voor een graf zonder gedenkteken - € 373,00
 • Voor een graf met gedenkteken - € 746,50
 • Voor een eigen kindergraf met gedenkteken - € 373,00