Tarieven begraven in Putten

Particulier graf 30 jaar, 2 personen

Huur - € 1.311,00

Begraafrecht - € 782,00

Onderhoudsrecht per jaar

 • zonder grafbedekking - € 42,00
 • met grafbedekking - € 84,00

Afkoopsom onderhoudsrecht

 • zonder grafbedekking - € 1.174,00
 • met grafbedekking - € 2.349,00

Extra kosten bij uitgifte grafkelder

Huur - € 1.730,00

Particulier kindergraf <12 jaar, 30 jaar, 1 persoon

Huur - € 655,50

Begraafrecht - € 516,00

Onderhoudsrecht per jaar

 • met grafbedekking - € 42,00

Afkoopsom onderhoudsrecht

 • met grafbedekking - € 1.174,00   

Algemeen graf 30 jaar 

Huur - € 260,00

Begraafrecht - € 785,00

Afkoopsom onderhoudsrecht - Bij plaatsen grafbedekking, afkoop verplicht € 689,00.

Algemeen kindergraf <12 jaar, 30 jaar

Huur - € 133,50

Begraafrecht - € 516,00

Afkoopsom onderhoudsrecht - Bij plaatsen grafbedekking, afkoop verplicht € 459,00.

Begraven immatuur, <24 weken

Begraafrecht - € 86,00

Asbus/Urn in particulier graf

Huur - € 1.311,00       

Begraafrecht - € 229,00

Onderhoudsrecht per jaar

 • zonder grafbedekking - € 42,00
 • met grafbedekking - € 84,00

Afkoopsom onderhoudsrecht

 • zonder grafbedekking - € 1.174,00
 • met grafbedekking - € 2.349,00

Asbus/Urn in urnennis 10 jaar, 2 asbussen

Huur - € 347,00       

Begraafrecht - € 143,00

Onderhoudsrecht per jaar - € 34,00

Afkoopsom onderhoudsrecht - € 347,00

Asbus/Urn in particulier kindergraf

Huur - € 655,50

Begraafrecht - € 171,50

Onderhoudsrecht met grafbedekking per jaar - € 42,00

Afkoopsom onderhoudsrecht met grafbedekking  - € 1.174,00

Asbus/Urn in algemeen graf

Huur - € 260,00

Begraafrecht - € 229,00

Afkoopsom onderhoudsrecht - Bij plaatsen grafbedekking, afkoop verplicht € 689,00

Asbus/Urn in algemeen kindergraf

Huur - € 133,50

Begraafrecht - € 171,50

Afkoopsom onderhoudsrecht - Bij plaatsen grafbedekking, afkoop verplicht € 459,00

Asbus/Urn Verstrooien as op strooiveld, per bus

Begraafrecht - € 114,50

Overige tarieven

Herinneringstraan, geschikt voor bevestiging in Immatera monument - € 28,50

Plaatsen herdenkingsplaatje op herdenkingsmonument bij strooiveld - € 86,00

Vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op graf - € 71,00

Verlenging uitgifteduur particulier graf, 10 jaar - € 437,00

Verlenging uitgifteduur particulier graf, 20 jaar - € 874,50

Verlenging uitgifteduur particulier graf, 30 jaar - € 1.3110

Verlenging uitgifteduur particulier kindergraf, 10 jaar - € 218,00

Verlenging uitgifteduur particulier kindergraf, 20 jaar - € 437,00

Verlenging uitgifteduur particulier kindergraf, 30 jaar - € 655,50

Verlenging uitgifteduur urnennis, 10 jaar - € 347,00

Registratie / overschrijvingskosten - € 33,50

Ruimen stoffelijk(e) overschot(ten) - € 1.181,00

Verwijderen/herplaatsen grafmonument - € 156,50

Openen en sluiten grafkelder (bijzetting) - € 322,50

Overplaatsen voorwerpen op graven cq nis bij herbegraving -  € 322,50

Ontheffing graf, bijzetting 3e persoon in graf voor 3 personen - € 354,50 (let op; geldt niet voor graven uitgegeven voor 01-12-1952)

Lichten asbus ter overbrenging naar urnennis op de begraafplaats - € 295,50

Afkoop onderhoud voor 10 jaar, voor een graf waarvan de eerste termijn van 30 jaar (niet zijnde reservering) is verstreken en waarvoor jaarlijks het onderhoud betaald is:

 • Voor een graf zonder grafbedekking - € 391,00
 • Voor een graf met grafbedekking - € 782,00
 • Voor een eigen kindergraf met grafbedekking - € 391,00

Let op! Bijzetting in graf waarvan de resterende uigifteduur korter dan 10 jaar is? Dan verlengen met het aantal jaar dat benodigd is om de wettelijke grafrusttermijn te garanderen = aantal jaren x € 43,70