Tarieven begraven in Putten

Overzicht van de tarieven begraven/cremeren in Putten.

Tarieven graf 2024

  Huur Begraafrecht Onderhoudsrecht per jaar Onderhoudsrecht per jaar Afkoopsom onderhoudsrecht Afkoopsom onderhoudsrecht
Graf     Zonder gedenkteken Met gedenkteken Zonder gedenkteken Met gedenkteken

Particulier graf 30 jaar, 2 personen

€1.420,00 € 848,00 € 46,00 € 92,00 € 1.272,00 € 2.544,00
Extra kosten bij uitgifte grafkelder €1.875,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Particulier kindergraf <12 jaar, 30 jaar, 1 persoon € 710,00 € 560,00 n.v.t. € 46,00 n.v.t. € 1.272,00
Algemeen graf, 30 jaar € 281,00 € 848,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Bij plaatsen gedenkteken, 
afkoop verplicht €747,00

Algemeen kindergraf <12 jaar, 30 jaar € 144,00 € 560,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Bij plaatsen gedenkteken, 
afkoop verplicht €497,50
Begraven immatuur <24 weken n.v.t. € 93,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

 

Tarieven asbus/urn 2024

  Huur Begraafrecht Onderhoudsrecht per jaar Onderhoudsrecht per jaar Afkoopsom onderhoudsrecht Afkoopsom onderhoudsrecht
Asbus/urn     Zonder gedenkteken Met gedenkteken Zonder gedenkteken Met gedenkteken

In particulier graf

€1.420,00 € 248,00 € 46,00 € 92,00 € 1.272,00 € 2.544,00
In urnennis 10 jaar, 2 asbussen € 376,00 € 155,00 € 37,00 € 37,00 € 376,00 € 376,00
In particulier kindergraf € 710,00 € 186,00 n.v.t. € 46,00 n.v.t. € 1.272,00
In algemeen graf € 281,00 € 248,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Bij plaatsen gedenkteken, 
afkoop verplicht € 747,00
In algemeen kindergraf € 144,00 € 184,00 n.v.t. n.v.t. n,v.t. Bij plaatsen gedenkteken, 
afkoop verplicht € 497,00
Verstrooien as op strooiveld, per bus n.v.t. € 124,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

 

Overige tarieven begraven 2024

Herinneringstraan, geschikt voor bevestiging in Immatera monument € 31,00
Plaatsen herdenkingsplaatje op herdenkingsmonument bij strooiveld € 93,00
Vergunning voor het hebben van een grafbedekking € 77,00
Verlenging uitgifteduur particulier graf, 10 jaar € 473,00
Verlenging uitgifteduur particulier graf, 20 jaar € 946,00
Verlenging uitgifteduur particulier graf, 30 jaar €1.419,00
Verlenging uitgifteduur particulier kindergraf, 10 jaar      € 236,00
Verlenging uitgifteduur particulier kindergraf, 20 jaar € 472,00
Verlenging uitgifteduur particulier kindergraf, 30 jaar € 709,00
Verlenging uitgifteduur urnennis, 10 jaar € 376,00
Overschrijvingskosten € 36,00
Opgraven/ruimen stoffelijk overschot in 1 kist in hetzelfde graf herbegraven (dieper wegzetten) €1.280,00
Opgraven/ruimen stoffelijk overschot ter overbrenging hiervan naar een ander graf/crematorium, vanaf leeftijd 12 jaar €1.280,00
Opgraven/ruimen stoffelijk overschot ter overbrenging hiervan naar een ander graf/crematorium, tot leeftijd 12 jaar € 638,00
Verwijderen/herplaatsen voorwerpen, geen grafkelder (bijzetting) € 169,00
Openen en sluiten grafkelder (bijzetting)       € 350,00
Overplaatsen voorwerpen op graven cq nis bij herbegraving € 350,00
Tarief lichten asbus ter overbrenging naar urnennis op de begraafplaats € 321,00
Ontheffing graf, bijzetting 3de persoon in graf voor 3 personen (geldt niet voor graven uitgegeven voor 01-12-1952)

€ 384,00

Afkoop onderhoud tarieven 2024

Afkoop onderhoud voor 10 jaar, voor een graf waarvan de eerste termijn van 30 jaar (niet zijnde reservering) is verstreken en waarvoor jaarlijks het onderhoud betaald is:

  • Voor een graf zonder gedenkteken - € 424,00
  • Voor een graf met gedenkteken - € 848,00
  • Voor een eigen kindergraf met gedenkteken - € 424,00

Let op! Bijzetting in graf waarvan de resterende uitgifteduur korter dan 10 jaar is? Dan verlengen met het aantal jaar dat benodigd is om de wettelijke grafrusttermijn te garanderen = aantal jaren x € 47,30.