Tarieven begraven in Putten

Overzicht van de tarieven begraven/cremeren in Putten.

Tarieven graf 2021

  Huur Begraafrecht Onderhoudsrecht per jaar Onderhoudsrecht per jaar Afkoopsom onderhoudsrecht Afkoopsom onderhoudsrecht
Graf     Zonder grafbedekking Met grafbedekking Zonder grafbedekking Met grafbedekking

Particulier graf 30 jaar, 2 personen

€1.311,00 € 782,00 € 42,00 € 84,00 € 1.174,00 € 2.349,00
Extra kosten bij uitgifte grafkelder €1.730,00 n.v.t. n.v.t. € 42,00 n.v.t. n.v.t.
Particulier kindergraf <12 jaar, 30 jaar, 1 persoon € 655,50 € 516,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. € 1.174,00
Algemeen graf, 30 jaar € 260,00 € 782,00 n.v.t. n.v.t. Bij plaatsen grafbedekking, 
afkoop verplicht €689,00
Bij plaatsen grafbedekking, 
afkoop verplicht €689,00
Algemeen kindergraf <12 jaar, 30 jaar € 133,50 € 516,00 n.v.t. n.v.t. Bij plaatsen grafbedekking, 
afkoop verplicht €459,00
Bij plaatsen grafbedekking, afkoop verplicht € 459,00
Begraven immatuur <24 weken n.v.t. € 86,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

 

Tarieven asbus/urn 2021

  Huur Begraafrecht Onderhoudsrecht per jaar Onderhoudsrecht per jaar Afkoopsom onderhoudsrecht Afkoopsom onderhoudsrecht
Asbus/urn     Zonder grafbedekking Met grafbedekking Zonder grafbedekking Met grafbedekking

In particulier graf

€1.311,00 € 229,00 € 42,00 € 84,00 € 1.174,00 € 2.349,00
In urnennis 10 jaar, 2 asbussen € 347,00 € 143,00 € 34,00 € 34,00 € 347,00 € 347,00
In particulier kindergraf € 655,50 € 171,50 n.v.t. € 41,00 n.v.t. € 1.174,00
In algemeen graf € 260,00 € 229,00 n.v.t. n.v.t. Bij plaatsen grafbedekking, 
afkoop verplicht €689,00
Bij plaatsen grafbedekking, 
afkoop verplicht €689,00
In algemeen kindergraf € 133,50 € 171,50 n.v.t. n.v.t. Bij plaatsen grafbedekking, 
afkoop verplicht €459,00
Bij plaatsen grafbedekking, afkoop verplicht € 459,00
Verstrooien as op strooiveld, per bus n.v.t. € 114,50 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

 

Overige tarieven begraven 2021

Herinneringstraan, geschikt voor bevestiging in Immatera monument € 28,50
Plaatsen herdenkingsplaatje op herdenkingsmonument bij strooiveld € 86,00
Vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op graf € 71,00
Verlenging uitgifteduur particulier graf, 10 jaar € 437,00
Verlenging uitgifteduur particulier graf, 20 jaar € 874,50
Verlenging uitgifteduur particulier graf, 30 jaar €1.311,00
Verlenging uitgifteduur particulier kindergraf, 10 jaar € 218,00
Verlenging uitgifteduur particulier kindergraf, 20 jaar € 437,00
Verlenging uitgifteduur particulier kindergraf, 30 jaar € 655,50
Verlenging uitgifteduur urnennis, 10 jaar € 347,00
Overschrijvingskosten € 33,50
Ruimen stoffelijk(e) overschot(ten) €1.181,00
Verwijderen/herplaatsen grafmonument € 156,50
Openen en sluiten grafkelder (bijzetting)       € 322,50
Overplaatsen voorwerpen op graven cq nis bij herbegraving € 322,50
Tarief lichten asbus ter overbrenging naar urnennis op de begraafplaats € 295,50
Ontheffing graf, bijzetting 3de persoon in graf voor 3 personen (geldt niet voor graven uitgegeven voor 01-12-1952)

€ 354,50

Afkoop onderhoud tarieven 2021

Afkoop onderhoud voor 10 jaar, voor een graf waarvan de eerste termijn van 30 jaar (niet zijnde reservering) is verstreken en waarvoor jaarlijks het onderhoud betaald is:

  • Voor een graf zonder grafbedekking - € 391,00
  • Voor een graf met grafbedekking - € 782,00
  • Voor een eigen kindergraf met grafbedekking - € 391,00

Let op! Bijzetting in graf waarvan de resterende uigifteduur korter dan 10 jaar is? Dan verlengen met het aantal jaar dat benodigd is om de wettelijke grafrusttermijn te garanderen = aantal jaren x € 43,70