WOZ-waarden openbaar

De WOZ-waarden van woningen zijn openbaar en te raadplegen via de website www.wozwaardeloket.nl. Alleen de WOZ-waarde van woningen wordt getoond en niet van bedrijfspanden. Taxatieverslagen zijn niet openbaar. Andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals bijvoorbeeld verkoopprijzen of perceelgrootte, zijn niet te raadplegen.