Aanslagbiljet & Taxatieverslag WOZ-waarde

De WOZ-waarde wordt vermeld op de jaarlijkse gecombineerde belastingaanslag. In het taxatieverslag staat hoe de gemeente de WOZ-waarde van uw huis of bedrijf heeft bepaald. U kunt dit verslag vanaf eind februari online inzien.

Taxatieverslag, aanslagbiljet of informatiewijzer online inzien via DigiD

Kopie aanslagbiljet aanvragen (zonder DigiD) 

Taxatieverslag aanvragen (zonder DigiD)  

Snel en informeel een antwoord op uw vraag? Vul het contactformulier in

Veel gestelde vragen aanslag gemeentelijke belastingen

Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

De gemeente is verantwoordelijk voor de waardebepaling van alle onroerende zaken. Dit staat in de Wet WOZ. Denk aan woningen, winkels, boerderijen en andere gebouwen. Op basis van deze wet heeft de gemeente alle onroerende zaken opnieuw getaxeerd naar de landelijke datum van 1 januari 2023. Is in de periode tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2024 de toestand van het gebouw gewijzigd? Bijvoorbeeld door een verbouwing? In de taxatie houden wij daar rekening mee. De nieuwe waarde staat op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2024.

Taxatieverslag

In het taxatieverslag ziet u hoe de gemeente aan de WOZ-waarde van uw gebouw komt. In een taxatieverslag staat:

  • De WOZ-waarde van uw woning of bedrijf.
  • De kadastrale gegevens.

Informatie die belangrijk is voor de waarde, zoals:

  • Het soort woning of bedrijf.
  • Bijgebouwen.
  • Bouwjaar van het gebouw en de grootte van de kavel.
  • Informatie over dezelfde soort gebouwen. Bij woningen staan de verkoopprijzen en WOZ-waarden van eenzelfde soort woningen. Bij andere gebouwen (bedrijven, kantoren, scholen etc.) staan de huurwaarde en kapitalisatiefactor of herbouwwaarde en correctiefactoren genoemd.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Maak zelf eenvoudig bezwaar

Bent u benaderd door een gespecialiseerd bureau of makelaar die gratis bezwaar voor u wilt maken? Deze bedrijven zorgen ervoor dat u uiteindelijk meer belasting betaalt. Dit komt omdat ze hoge onkostenvergoedingen van de gemeente vragen. Bovendien blijkt uit onderzoek dat een bezwaar via een bureau niet vaker wordt toegekend dan een bezwaar dat u zelf maakt. Dus bent u het niet eens met de WOZ-waarde? 

U kunt eenvoudig binnen de termijn van zes weken na dagtekening van de beschikking uw bezwaar indienen.

Meer over WOZ

Contactgegevens

T (0341) 359 750

E belastingen@putten.nl