Nachtregister

Met ingang van 2024 maakt de gemeente het gemakkelijk. U hoeft niet meer allerlei losse registraties bij te houden, zoals registratieboekjes, digitale of schriftelijke overzichten. U kunt 1 van de 2 bestanden downloaden. En vervolgens op uw computer opslaan. Zo kunt u digitaal of schriftelijk, op een moment dat u tijd heeft, voor het hele jaar uw gasten registreren. In het formulier zijn al invulvelden voor u aangemaakt, waarin u de gegevens invult. Door de uniformering van de gegevens is de check door de gemeente ook eenvoudiger. Waardoor de verwerking sneller kan plaatsvinden.

Bestanden downloaden

Nachtregister Excel downloaden

Dit  Excel-document slaat u op uw computer op. Daarna kunt u eenvoudig de gegevens digitaal invullen en bewaren. Advies: maakt u regelmatig een print, zodat u niet alle gegevens kwijt bent als uw computer mocht crashen.

Nachtregister PDF downloaden

Dit PDF-document kunt u op uw computer opslaan en daarna printen. U kunt het document ook direct printen vanaf de website. Dit formulier is handig als u nog graag met pen de gegevens invult en fysiek bewaart. U moet de bedragen zelf optellen. Let op: u moet de bestanden altijd op uw eigen computer of op papier bewaren. Bij het invullen op de website gaan de gegevens verloren.

Aangifte doen

Aan het einde van het lopende belastingjaar krijgt u van de gemeente een brief waarin gevraagd wordt om aangifte te doen. In die aangifte vragen wij om een kopie van het ingevulde en ondertekende nachtregister digitaal of per post te versturen naar de gemeente. Naar aanleiding van deze opgave ontvangt u in de loop van het daaropvolgende jaar een aanslag toeristenbelasting.