Veel gestelde vragen aanslag gemeentelijke belastingen & WOZ

Hier vindt u een overzicht van veel gestelde vragen rondom uw aanslag gemeentelijke belastingen. Misschien staat het antwoord op uw vraag hier al tussen. Als dit niet zo is, neem dan snel en informeel contact met ons op.

Vul het contactformulier in of stuur ons tijdens openingstijden een WhatsApp bericht via 06 203 06 284.

U kunt ons ook bellen via (0341) 359 750 of stuur een e-mail naar belastingen@putten.nl.

Is de gemiddelde waardestijging van de NVM of het kadaster toegepast op mijn woning?

Nee. Wij taxeren elke woning individueel door vergelijking met verkoopcijfers van min of meer vergelijkbare verkochte woningen. De waardeontwikkelingen van woningen zijn verschillend omdat ook de woningmarkt voor elke categorie, zoals bijvoorbeeld per wijk, woningsoort zich verschillend ontwikkelt.

Ik ben het niet eens met de WOZ-waarde, moet ik dan een bezwaar indienen?

Nee, bezwaar maken is vaak niet nodig. U kunt eerst contact met ons opnemen om de waarde te bespreken. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt, passen wij de waarde aan zonder dat u daarvoor een bezwaar hoeft in te dienen. Als u het na contact nog niet met ons eens bent, kunt u alsnog een officieel bezwaar indienen.

Moet ik een bureau inschakelen om bezwaar te maken?

Bent u benaderd door een gespecialiseerd bureau of makelaar die gratis bezwaar voor u wilt maken? Deze bedrijven zorgen ervoor dat u uiteindelijk meer belasting betaalt. Dit komt omdat ze hoge onkostenvergoedingen van de gemeente vragen. Bovendien blijkt uit onderzoek dat een bezwaar via een bureau niet vaker wordt toegekend dan een bezwaar dat u zelf maakt. Dus bent u het niet eens met de WOZ-waarde? 

U kunt eenvoudig binnen de termijn van 6 weken na dagtekening van de beschikking uw bezwaar indienen.

Mijn woning is uitgebouwd ná 1 januari 2023. Is deze uitbouw meegetaxeerd?

Ja. Alle wijzigingen, zoals verbouw of kavelaanpassingen, tot 1 januari 2024 worden meegenomen bij de waardering. Dat staat zo voorgeschreven in de Wet WOZ.

Hoe kan ik controleren of de WOZ-waarde van mijn woning correct is?

Via www.putten.nl/taxatieverslag kunt u het taxatieverslag van uw woning downloaden. Op het taxatieverslag vindt u de gegevens van uw woning en daarbij de gegevens van referentiewoningen. De gegevens van uw woning kunt u controleren en de verkoopprijzen van de referentiewoningen geven het waardeniveau weer. Deze referentiewoningen hoeven niet identiek te zijn aan uw woning. De verschillen in objectkenmerken komen tot uitdrukking in de vastgestelde waarde. Op www.wozwaardeloket.nl kunt u WOZ-waarden raadplegen van andere woningen.

Kan ik uitleg krijgen over de taxatie van mijn woning?

De gemeentelijke taxateurs willen u graag informatie geven de waarde van uw woning. Vul het contactformulier in of stuur ons tijdens openingstijden een WhatsApp bericht via 06 203 06 284. U kunt ons ook bellen via (0341) 359 750 of stuur een e-mail naar belastingen@putten.nl.  In veel gevallen krijgt u direct een antwoord op uw vraag en anders spreken wij met u af wanneer u wordt teruggebeld. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken voor een bezoek bij u thuis of op het gemeentehuis.

De referentiewoningen verschillen met mijn woning

Wij hebben uit de beschikbare verkopen de meeste vergelijkbare referenties geselecteerd. Bij bepaalde categorieën, zoals bijvoorbeeld vrijstaande woningen in het buitengebied, zijn de onderlinge verschillen tussen woningen veel groter dan bij rijwoningen in een nieuwbouwwijk. Bij de waardering is met deze verschillen rekening gehouden.

Mijn woning heeft veel achterstallig onderhoud. Heeft de gemeente hier rekening mee gehouden?

In veel gevallen hebben wij rekening gehouden met ondergemiddeld onderhoud. Het kan echter voorkomen dat wij niet op de hoogte zijn van de staat van uw woning. Neem contact met ons op om hiernaar te informeren. Wij bespreken dan samen met u de gegevens van uw woning en controleren of dit in de WOZ-waarde is meegenomen.

Hoe zit het met verhuizen en belastingen?

Als u in 2024 verhuist binnen de gemeente Putten, dan heeft dat in de meeste gevallen geen gevolgen voor uw aanslag gemeentelijke belastingen. Als u in de loop van het jaar verhuist naar een adres buiten Putten, dan worden de aanslagbedragen van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing berekend tot en met de maand van vertrek uit Putten. Verhuist u nadat de aanslag is opgelegd, dan vermindert de gemeente Putten deze belastingen automatisch over de maanden dat u niet meer in onze gemeente woont. Wij informeren u daar schriftelijk over. De aanslag onroerendezaakbelastingen wordt niet gecorrigeerd, omdat de situatie op 1 januari van het belastingjaar bepalend is. Hebt u een eigen woning en vindt de feitelijke overdracht in de loop van het jaar plaats? Dan is het gebruikelijk dat op dat moment, via de notaris, verrekening van de eigenaren aanslag onroerendezaakbelastingen tussen koper en verkoper plaatsvindt.

Kan ik de aanslag ook in meer dan 2 termijnen betalen?

De belasting moet in 2 termijnen betaald worden. De eerste termijn vervalt op 31 maart en de tweede op 31 mei. Bij automatische incasso schrijven wij het bedrag in 9 termijnen van uw bankrekening af. De eerst eind maart en de laatste eind november. Via onze website kunt u de automatische incasso aanvragen. www.putten.nl/incasso. Een papieren formulier voor automatische incasso kunt u telefonisch bij ons aanvragen.