Aanvraag energietoeslag 2023

Tot 1 december 2023 hebben wij onderzocht wie automatisch in aanmerking komt voor de Energietoeslag van 2023. De mensen die in aanmerking komen hebben een brief van ons ontvangen. Vanaf 1 december 2023 tot en met 31 maart 2024 kunt u een aanvraag voor de energietoeslag 2023 doen. De energietoeslag is € 1.300,00.

Aanvragen en voorwaarden

Vanaf 1 december 2023 tot en met 31 maart 2024 kunt u een aanvraag voor de energietoeslag 2023 doen. Dit kan op www.putten.nl/energietoeslag.  

U heeft recht op de energietoeslag 2023 van de gemeente Putten als voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U woont in Putten.
  • U bent 21 jaar of ouder.
  • U woont niet in een instelling, bijvoorbeeld een zorg-, revalidatie- of verpleeginstelling, of een instelling voor beschermd of begeleid wonen.
  • Het energiecontract staat op uw naam.
  • U heeft niet in een andere gemeente de energietoeslag 2023 ontvangen.
  • Uw inkomen is lager of gelijk aan de inkomensgrens bij de voor u geldende woonsituatie. De normen vindt u op www.putten.nl/energietoeslag.
  • Uw vermogen ligt op 1 januari 2023 onder de vermogensgrens van € 57.000.

Meer informatie

Gemeente Putten
Afdeling Samenleving
(0341) 359 611
www.putten.nl/energietoeslag