Bestrijding eikenprocessierups

De gemeente Putten zet ook in 2024 in op de bestrijding en beheersing van de eikenprocessierups.

Bestrijding en beheersing

  • Monitoren van gemeentelijke eiken (ongeveer 6.000 stuks): controleren op larven en rupsen van de eikenprocessierups.
  • Wegzuigen van nesten: in gemeentelijke bomen vanaf mei tot en met augustus. Hierbij ligt de prioriteit bij speelplaatsen en woonwijken.
  • Biologisch bestrijden: het bespuiten met biologische middelen. Het gaat hier vooral om eikenbomen op doorgaande wegen.
  • Inzet natuurlijke vijanden: binnen de bebouwde kom hangen nestkastjes voor de kool- en pimpelmezen.
  • Biodiversiteit: in nieuwe ontwerpen van openbaar groen krijgt biodiversiteit van beplanting hoge prioriteit.
  • In de wijk Rimpeler zijn bermen ingezaaid met een zaadmengsel voor bloemrijke bermen. De plantvakken worden aangeplant met vaste planten om zoveel mogelijk biodiversiteit te creëren.

Melding doen

Ziet u (nesten van) de eikenprocessierups? Geef dit dan door aan de Servicebalie van de gemeente Putten via telefoonnummer (0341) 359 611.

Goed om te weten

De gemeente voert de bestrijdingsmaatregelen alleen uit bij gemeentelijke bomen. Als u rupsen in uw tuin aantreft, kunt u op eigen kosten contact opnemen met een boomverzorgingsbedrijf.

Tips bij klachten eikenprocessierups

Wilt u weten wat u kunt doen om overlast te voorkomen? Of wilt u weten wat te doen bij klachten? Kijk dan op de website www.thuisarts.nl/eikenprocessierups. Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts.