Brandweer geeft advies over het voorkomen van stalbranden

De kans op een stalbrand is klein, maar de gevolgen zijn vaak enorm voor mens én dier. In 2022 telde Nederland 42 stalbranden, met bijna 130.000 dierlijke slachtoffers. Daarom vraagt de brandweer van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland extra aandacht voor stalbranden.

Oorzaak

De oorzaak van een stalbrand is vaak lastig te ontdekken. Het kan bijvoorbeeld ontstaan door kortsluiting of oververhitting van een elektrisch systeem. Andere mogelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld broei, werktuigen die in de stal in brand vliegen, explosie van mestgassen of het gebruik van warmtelampen.

Maak uw veestal brandveiliger

  • Zorg dat het terrein en de stallen goed bereikbaar zijn voor de hulpdiensten.
  • Houd het terrein en de stallen schoon en opgeruimd.
  • Rol kabelhaspels helemaal af bij gebruik.
  • Voer geen brandgevaarlijke werkzaamheden uit in de stal.
  • Zet tractoren en werktuigen niet in de stal.
  • Gebruik apparaten brandveilig, onderhoudt ze goed en laat ze regelmatig keuren
  • Sla brandbare stoffen op in een goed geventileerde en koele ruimte.
  • Als u een bluswatervoorziening heeft op eigen terrein, zorg er dan voor dat deze goed werkt en bereikbaar is.
  • Zoek contact met de brandweer als u plannen heeft voor een nieuwe stal of een verbouwing.

In gesprek met de brandweer

Wilt u advies over de brandveiligheid van uw veestal? De brandweer denkt graag mee om het risico op stalbrand te verminderen.

Meer lezen

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

www.vnog.nl/stalbrand-voorkomen