College van B&W positief over plan voor woningen aan Huybertsenweg

Het college van B&W van de gemeente Putten staat positief tegenover een plan voor woningbouw aan de Huybertsenweg. De eigenaren van de gronden hebben een plan ingediend voor 25 woningen verdeeld over drie gebouwen. Het gaat om 13 koopwoningen en 12 sociale huurwoningen. Maar liefst 24 van de 25 woningen vallen in de categorieën goedkoop en betaalbaar.

Burgemeester en wethouders zien het plan voor de woningen wel zitten en hebben principemedewerking verleend aan het plan. “Het gaat om een substantieel aantal woningen in een aantrekkelijke prijscategorie. Daarmee wordt voorzien in een grote behoefte en komen woningzoekenden in aanmerking voor een geschikte betaalbare woning”, zegt Bertus Cornelissen, wethouder Wonen.

Betaalbare woningen, passend in de omgeving

Woningbouw op deze locatie sluit aan bij de Woonvisie en past in de Omgevingsvisie. Het plan houdt rekening met groen, verkeer en omwonenden. Wel is een nadere uitwerking van parkeermogelijkheden wenselijk. Bij de totstandkoming van het plan hebben de initiatiefnemers het plan uitgebreid met de buurt besproken en maken zij aannemelijk dat er maatschappelijk draagvlak is voor het plan.

Procedure

De initiatiefnemers kunnen nu een aanvraag indienen voor woningbouw. Daarna start de planologische procedure. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om een definitieve beslissing te nemen over deze afwijking van het Omgevingsplan.