College van B&W presenteert nieuw huisvestingsplan voor scholen

Het college van burgemeester en wethouders heeft een nieuw Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs gepresenteerd. Dit plan is samen met de schoolbesturen tot stand gekomen. Het richt zich op toekomstbestendige en kwalitatieve huisvesting voor kinderen in Putten en houdt rekening met zowel de huidige als toekomstige behoeften van het onderwijs in Putten.

Met het IHP voldoet de gemeente Putten aan haar zorgplicht voor voldoende en goede onderwijshuisvesting. Het plan is een koersdocument voor investeringen op de korte (4 jaar) en de lange termijn (12 jaar).

38 miljoen

Het college vraagt aan de gemeenteraad om op basis van dit IHP een aanzienlijke investering van 38 miljoen euro te doen in de schoolgebouwen. Deze financiële injectie zal worden gebruikt voor de renovatie en modernisering van bestaande schoolgebouwen, evenals de bouw van nieuwe, duurzame en energie-efficiënte faciliteiten. Met deze investering benadrukt het college haar commitment aan de toekomst van onze jeugd en de ontwikkeling van hoogwaardig onderwijs. De gemeenteraad van Putten gaat zich in september buigen over dit voorstel.

Samenwerken

Het unanieme akkoord van de schoolbesturen laat zien dat er veel steun is voor het plan. Wethouder Van den Hoorn, portefeuille Onderwijs, zegt: "Dit plan is een belangrijke stap voor het onderwijs in Putten. Door samen te werken, zorgen we voor een veilige, moderne en inspirerende leeromgeving voor onze kinderen. In het voortraject is intensief samengewerkt met alle vier de schoolbesturen. Ook in het vervolgtraject blijven wij samenwerken met de schoolbesturen."

Toekomstbestendig

Met het nieuwe IHP Onderwijs investeert de gemeente niet alleen in gebouwen, maar ook in de toekomst van de kinderen. Het plan draagt bij aan duurzame en functionele schoolgebouwen en biedt flexibiliteit voor veranderende onderwijseisen en demografische ontwikkelingen.

De schoolbesturen geven alle aan: "Er is een mooi, toekomstig bestendig plan met elkaar opgesteld. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van alle betrokken partijen hebben we een solide basis gelegd voor een toekomstbestendige leeromgeving. Samen werken we aan duurzame, veilige en inspirerende schoolgebouwen waar leerlingen en docenten optimaal kunnen presteren."

Nieuwe leeromgevingen Putten

De renovatie van school De Ichthus en de tijdelijke uitbreiding van school De Schuilplaats krijgen de hoogste prioriteit. Deze projecten zijn nodig om snel te voorzien in de groeiende vraag naar kwalitatieve onderwijsruimte en betere leeromstandigheden.

De schoolbesturen CNS Putten en VPCO gaan samen met de gemeente en ouders aan de slag met de vraag: “Hoe kunnen we voor de langere termijn kwalitatief en duurzaam onderwijsaanbod in het westelijk buitengebied aanbieden?”. Dit gaat over de scholen Steenenkamer, Diermen en Hoef.

Samen met de schoolbesturen Aurora (Stichting Proo) en SKO gaan we werken aan het huisvesten van de twee locaties Gabriëlschool en De Korenbloem. Deze basisscholen komen op huidige locatie van De Korenbloem. Daarnaast starten beide besturen met het verkennen van de mogelijkheden tot een (bestuurlijke) samenwerking.

De Pelikaan gaat een nieuwe plek krijgen in de toekomstige wijk Halvinkhuizen.