Gemeente Putten streeft naar financiële stabiliteit voor alle inwoners

De gemeenteraad heeft het beleidsplan Bestaanszekerheid vastgesteld. Met dit beleidsplan willen wij de bestaanszekerheid van inwoners vergroten. Denk hierbij aan een betaalbaar huis, genoeg middelen om mee te doen in de samenleving, toegang tot zorg en onderwijs en geen grote zorgen over geld.

Financiële zekerheid  

Armoede heeft een grote invloed op mensen. De stress, die vaak te maken heeft met armoede en schulden, maakt het moeilijk voor mensen om goede keuzes te maken, bijvoorbeeld over hun gezondheid. Daarom helpt de Gemeente Putten mensen om hun financiële zekerheid te verbeteren. Financiële zekerheid heeft te maken met het kunnen meedoen in de samenleving en het vinden van passend werk. Dit is belangrijk voor zowel lichamelijke als geestelijke gezondheid. Soms lukt het mensen niet om zelf genoeg financiële zekerheid te regelen, dan kan hulp van familie, vrienden of de Gemeente nodig zijn.

Sociaal minimum verhoogd

De gemeente Putten heeft oog voor mensen met een laag inkomen. Daarom hebben we enkele regelingen verruimd. De minimaregelingen zijn verruimd naar 130%. Dit was eerst 110% en 120%. Ook hebben we de vergoedingen voor hoge zorgkosten verhoogd.

Waar kunt u terecht?

Wij hebben regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Deze regelingen noemen we minimaregelingen. U kunt meer informatie vinden op www.putten.nl/minima en www.putten.nl/laaginkomen.

Vragen?

Gemeente Putten

Jan van Meerveld

(0341) 359 611