Heeft u hoge zorgkosten?

Heeft u een chronische ziekte of beperking? En heeft u hierdoor hoge zorgkosten? Dan kunt u een tegemoetkoming hoge zorgkosten van € 275,00 aanvragen. U vraagt de tegemoetkoming voor het jaar 2024 vanaf 1 februari 2024 tot en met 31 januari 2025 aan.

Wat is een Tegemoetkoming hoge zorgkosten? 

De tegemoetkoming is bedoeld voor mensen met een inkomen 130% van de bijstandsnorm die hoge zorgkosten hebben door een chronische ziekte of beperking. Deze tegemoetkoming is per persoon.

Hoe verder?

U kunt via onze website een aanvraag voor Tegemoetkoming hoge zorgkosten indienen. Levert u daar de juiste bewijsstukken bij aan? Dan kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen.

Heeft u van ons een brief ontvangen over deze tegemoetkoming? Dan krijgt u dit ambtshalve uitgekeerd en hoeft u geen aanvraag in te dienen.

Meer weten?

www.putten.nl/tegemoetkoming