In Putten telt iedereen mee

Op woensdag 20 maart ging het op het marktplein over meer dan de wekelijkse boodschappen. Medewerkers van het meldpunt Discriminatie.nl gingen met bezoekers van de markt het gesprek aan over discriminatie en racisme. Een belangrijk onderwerp, want Gemeente Putten wil dat niemand in ons dorp wordt buitengesloten.

In gesprek

Kijkend naar de cijfers over discriminatie ziet u dat landelijk één op de vier personen zich weleens gediscrimineerd voelt. En dat is in Putten niet anders. Hoe dat komt? Daarover gaan we in het aankomende jaar met elkaar in gesprek en komen we daartegen met elkaar in actie.

In actie

Onder de noemer ‘Meedoen in Gelijkwaardigheid’ wordt er in Putten veel georganiseerd. Acties die samen met de inwoners zijn bedacht.

Zo zal Discriminatie.nl alle scholen in Putten uitnodigen om mee te doen aan voorlichting over pesten en discriminatie. Het gaat dan om de groepen zes en de brugklassers van het voortgezet onderwijs. Ook geeft Discriminatie.nl voorlichting aan professionals van bijvoorbeeld Putten voor Elkaar, kerken, sportverenigingen en inwoners die te maken hebben met discriminatie. Daarnaast worden er trainingen georganiseerd voor betrokkenen over het signaleren en het omgaan van discriminatie.

Contact

Wordt u gediscrimineerd of ziet u dat in uw omgeving gebeuren? Laat van u horen, u hoeft zich niet te schamen. U kunt online contact zoeken via www.discriminatie.nl of bel naar 0800 0880. Het meldpunt luistert naar u en geeft deskundig advies. Weet dat u er niet alleen voor staat.