Minimaregelingen verruimd voor inwoners

Een tijdje terug is het beleidsplan bestaanszekerheid vastgesteld. Hierin staat hoe Gemeente Putten de bestaanszekerheid van inwoners wil versterken. Armoede heeft namelijk veel invloed op mensen.

Sport- of cultuuractiviteiten

Door de minimaregelingen zijn er voor mensen met een laag inkomen mogelijkheden om mee te doen aan bijvoorbeeld sport- of cultuuractiviteiten. Toch blijkt uit de praktijk dat deze minimaregelingen vaak niet genoeg zijn. Veel mensen kunnen met de regeling hun sport- of cultuurabonnementen niet betalen. Ook heeft de inflatie er de afgelopen jaren voor gezorgd dat prijzen van diensten en producten gemiddeld gezien hoger zijn geworden, terwijl de vergoedingen uit het minimabeleid hetzelfde zijn gebleven.

Verruiming minimaregelingen 

Veel inwoners met een inkomen tussen 110% en 130% van de bijstandsnorm kwamen niet in aanmerking voor verschillende minimaregelingen. Daarom kunnen alle inwoners met een inkomen tot maximaal 130% van de bijstandsnorm gebruik maken van de minimaregelingen vanuit de gemeente. Dit lag voorheen meestal op 110% van de bijstandsnorm. Ook is het maximumbedrag voor de bijdrage maatschappelijke activiteiten verhoogd. Gemeente Putten is sinds dit jaar aangesloten bij het Volwassenenfonds. Dit fonds maakt sport en cultuur mogelijk voor mensen met een lager inkomen. Meer informatie over het volwassenfonds: www.volwassenenfonds.nl/putten.

Vragen?

Gemeente Putten
Jan van Meerveld
(0341) 359 611
www.putten.nl/minima