Plannen van de gemeente met vakantiepark Huinerenkweg 10

Het vakantiepark aan de Huinerenkweg 10 is door de Ontwikkelmaatschappij Vitale Vakantieparken (OMVV) medio 2023 aangekocht. Het doel daarvan is om het park om te vormen tot een toekomstbestendig recreatiepark. De uitwerking van de plannen zal enige tijd in beslag nemen en daarom zijn de OMVV en gemeente in gesprek over een tijdelijke functie van het park. Op dinsdagavond 9 april 2024 heeft de gemeente omwonenden en recreanten, die nu op het park verblijven, hierover geïnformeerd.

Uitgangspunt ’recreatie blijft recreatie’

Op basis van het bestaande beleid zetten de OMVV en gemeente in op handhaving van het park voor recreatie. Dat vraagt om goede plannen en middelen om die te financieren. Een tijdelijk ander gebruik kan daarin helpen en is ook volgens het beleid op dit vlak mogelijk.

Tijdelijke opvanglocatie voor huisvesting Oekraïners en statushouders

De gemeente wil voor een overbruggingsperiode van vijf tot maximaal zes jaar tijdelijk het terrein inrichten voor de huisvesting van Oekraïners. Primair gaat het om gezinnen, waarvoor 30 chalets geplaatst gaan worden voor in totaal maximaal 120 personen. Nu de oorlog in Oekraïne langer duurt dan verwacht, vindt de gemeente het niet passend om gezinnen te laten verblijven in de tijdelijke gemeentelijke opvang of bij particulieren.

Mogelijk dat ook een aantal statushouders, mensen die al een verblijfstatus in Nederland hebben, maar nog geen definitieve woning, op het terrein kunnen worden gehuisvest. Op de locatie worden geen asielzoekers, mensen die nog geen verblijfstatus in Nederland hebben, gehuisvest.

Huidige recreanten

De OMVV heeft de huidige eigenaren van de chalets per 1 oktober 2023 de aanzegging gedaan om het park per 1 juli 2024 te verlaten.

Begin van het proces

Tijdens de informatieavond gaf wethouder Bertus Cornelissen aan dat de plannen nog nadere uitwerking behoeven. “Het vergunningstraject, inclusief de onderzoeken naar de verkeerssituatie, moet nog worden gestart. We staan aan het begin van de plan- en besluitvorming”, aldus de wethouder. Over de nadere inrichting van het terrein en de omgeving in relatie tot veiligheid, privacy en verkeer, en de participatie doet hij de toezegging omwonenden en recreanten de komende tijd in het uitwerkingsproces te betrekken. Wethouder Cornelissen: “Daarbij zullen we de juiste procedures volgen, duidelijk aangeven hoe we dit doen en hoe u kunt reageren”.

Een tweede informatieavond staat gepland na de zomer 2024. Eind 2024 hoopt de gemeente te starten met de inrichting van het terrein en de omgeving.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben, schroomt u niet om deze aan de gemeente te stellen. Tot 1 mei 2024 kan dit online via www.putten.nl/huinerenkweg. Ook kunt u een mail sturen aan de projectleider sdom@putten.nl. Een verslag van de avond wordt over drie weken gepubliceerd.