Putten verlengt experimenten om woonkansen in sociale huursector te vergroten

De gemeente Putten wil de woonkansen van jongeren en andere woningzoekenden vergroten. Ook ziet de gemeente graag dat mensen wonen in een huis dat past bij de grootte van het huishouden. In de zoektocht naar oplossingen voor deze uitdagingen heeft het college van B&W de gemeenteraad in een brief laten weten door te willen gaan met drie experimenten in de sociale huursector.

Het college verlengt de lokale pilot Woonkansen jongeren tot 1 maart 2025. Daarnaast wil het college de regionale pilots Doorstroming en Bezettingsnorm verlengen tot 1 maart 2025. Als alle Noord-Veluwse gemeenten de regionale pilots willen verlengen, zullen de woningbouwverenigingen hier uitvoering aan geven.

“Het juiste huis voor de juiste persoon, daar gaan deze experimenten om. Samen met de woningstichting kunnen we hier enigszins op sturen. Dat maakt deze pilots waardevol”, zegt Bertus Cornelissen, wethouder Wonen. “We onderzoeken wat werkt en willen een zo eerlijk mogelijke verdeling van sociale huurwoningen. Deze experimenten dragen hier aan bij.”

Woonkansen jongeren

Belangrijke aanpassing in de lokale pilot Woonkansen jongeren is dat toewijzing nu plaatsvindt op basis van inschrijfduur en niet langer via loting. Daarnaast is de leeftijdsgrens voor starters aangepast van 35 naar 30 jaar, omdat de behoefte aan een woning in deze leeftijdsgroep in Putten het grootst is.

Passend wonen en doorstroming

Met de regionale pilots Doorstroming en Bezettingsnorm krijgen mensen meer mogelijkheden om door te stromen naar een passende woning qua huishoudensgrootte. Op die manier wordt de voorraad van sociale huurwoningen beter benut. Daarnaast worden senioren gestimuleerd om vanuit ruimere woningen door te stromen naar kleinere woningen.

Nieuwe huisvestingsverordening in aantocht

Afhankelijk van het succes van de pilots, krijgt de aanpak een vaste plek in de nieuwe huisvestingsverordening. Deze verordening wordt naar verwachting eind 2024 ter bespreking aangeboden aan de gemeenteraad.