Bodemonderzoek

Een bodemonderzoek is soms nodig als u bouw- of verbouwplannen heeft. Wilt u een woning, bedrijfspand of een stuk grond kopen of verkopen? Steeds vaker wordt een bodemonderzoek gevraagd. Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment.

Heeft u een onderneming of bent u van plan een bedrijf te beginnen? En heeft u daarbij een omgevingsvergunning voor het milieu nodig (vroeger milieuvergunning)? Dan moet u vaak ook een bodemonderzoek laten uitvoeren.

Aanvraag/vergunningcheck via het Omgevingsloket

Bodemonderzoek kan daarnaast ook nodig zijn in de volgende gevallen:

  • U gebruikt bouwstoffen, grond of baggerspecie (niet voor particulieren).
  • Het omgevingsplan verandert.

Is de bodem niet geschikt voor bijvoorbeeld het bouwen van een woning? Dan zal extra bodemonderzoek en soms bodemsanering noodzakelijk zijn. 

Een bodemonderzoek is 5 jaar geldig. De kwaliteit van de bodem kan veranderen. Door activiteiten die op de bodem plaatsvinden of omdat de landelijke onderzoeksnormen strenger worden. Kloppen de resultaten van het bodemonderzoek na 5 jaar nog? Met een veldinspectie of een aanvullend onderzoek kunt u dit aangeven.

Voor een bodemonderzoek op eigen terrein is geen toestemming nodig.

Voorwaarden

U mag niet zomaar onderzoek laten doen in de bodem als deze niet van u is. U heeft altijd toestemming nodig van de eigenaar. Als de grond van de gemeente is, moet u de gemeente om toestemming vragen.

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Aanpak

Wat u moet meenemen of meesturen, hangt af van de omgevingsvergunning. Het ligt eraan of deze alleen voor milieu of ook voor bouwen is afgegeven. Kijk daarvoor op de site van het Omgevingsloket.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contactgegevens

T (0341) 359 611