Milieu

 • Handhavingsverzoek of melding milieu

  Vermoedt u dat iemand iets bouwt, gebruikt zonder vergunning of dat de regels van de Algemeen Plaatselijk Verordening (APV) worden overtreden? Dan kunt u de gemeente vragen om te handhaven of u kunt een melding maken.

 • Milieuvergunning voor starten of wijzigen bedrijf (milieumelding)

  Bedrijven hebben voor het starten of wijzigen van hun bedrijfsmatige activiteiten soms een omgevingsvergunning nodig. Of moeten vooraf een melding maken.

 • Verwijdering olietank in particuliere grond

  Heeft u een ondergrondse olietank in uw tuin die u niet meer gebruikt? U moet dit melden bij de gemeente. De gemeente vertelt u of u deze tank moet laten schoonmaken of verwijderen. Dit mag u niet zelf doen. Ook al ligt de tank niet diep in de grond. U moet hiervoor een KIWA-erkend bedrijf inhuren.

 • Gevaarlijke stoffen vervoeren

  Wilt u gevaarlijke stoffen vervoeren? Zoals vuurwerk, LPG of propaan. U moet gebruik maken van de Route gevaarlijke stoffen. De gemeenteraad stelt deze route vast. Wilt u van deze route afwijken? Vraag dan een ontheffing aan.

 • Sanering bodemverontreiniging

  Bij bouwplannen voor huizen, kantoren en fabrieken is een bodemtoets nodig voor de vergunning. Een bodemtoets is een onderzoek naar vervuiling in de grond. Als uit het onderzoek blijkt dat de bodem vervuild is, kan de gemeente eisen dat sanering moet plaatsvinden. Dit hangt af van de ernst van de verontreiniging.

 • Bodemonderzoek

  Een bodemonderzoek is soms nodig als u bouw- of verbouwplannen heeft. Ook wordt steeds vaker een bodemonderzoek gevraagd bij de koop of verkoop van een woning, bedrijfspand of een stuk grond. Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment.