Sanering bodemverontreiniging

Een bodemtoets voor de vergunning is nodig bij bouwplannen voor:

  • Huizen.
  • Kantoren.
  • Fabrieken.

Een bodemtoets is een onderzoek naar vervuiling in de grond. Blijkt uit het onderzoek dat de bodem vervuild is? Dan mag de gemeente eisen dat sanering moet plaatsvinden. Dit hangt af van de ernst van de verontreiniging.

Bij een niet-ernstig geval van bodemverontreiniging mag de gemeente besluiten dat bouwen mag. Bij een ernstige bodemvervuiling mag de gemeente saneringsmaatregelen verplichten. Dit betekent dat de vervuilde grond moet worden afgevoerd. Sanering is bijvoorbeeld nodig bij de verwijdering van een ondergrondse huisbrandolietank.

Aanvraag

U meldt de verontreiniging van de bodem bij de gemeente.

Termijn

De gemeente bepaalt wanneer de sanering start. Dit hangt af van de situatie.

Bezwaar & beroep

Wilt u bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag? Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie

Contactgegevens

T (0341) 359 611