Gevaarlijke stoffen vervoeren

Wilt u gevaarlijke stoffen vervoeren? Zoals vuurwerk, LPG of propaan. U moet gebruik maken van de Route gevaarlijke stoffen. De gemeenteraad stelt deze route vast. Wilt u van deze route afwijken? Vraag dan een ontheffing aan.

Routering gevaarlijke stoffen gemeente Putten

 • Nijkerkerstraat-Oude Rijksweg vanaf de gemeentegrens Nijkerk tot de gemeentegrens Ermelo.
 • Rijksweg A28 vanaf de gemeentegrens Nijkerk tot de gemeentegrens Ermelo.
 • Van Geenstraat
 • Sprielderweg
 • Calcariaweg
 • Garderenseweg, gedeelte vanaf het kruispunt Calcariaweg-Bosrand tot gemeentegrens Barneveld.
 • Voorthuizerstraat, gedeelte vanaf het kruispunt van Geenstraat-Sprieldeweg tot gemeentegrens Nijkerk.
 • Henslare
 • Zuiderzeestraatweg
 • Waterweg, gedeelte tussen het kruispunt Knardersteeg-Zuiderzeestraatweg en het kruispunt Hoornsdam-Stenenkamerseweg.
 • Hoornsdam
 • Berencamperweg, vanaf de gemeentegrens Nijkerk tot de gemeentegrens Nijkerk

Overzichtskaart route gevaarlijke stoffen

Kosten

Voor het in behandeling nemen van deze ontheffing brengen wij kosten in rekening.

Aanvraag

In uw aanvraag voor een ontheffing vermeldt u minimaal de volgende gegevens:

 • Aanvrager (bedrijf plus contactpersoon).
 • Naam te vervoeren stof.
 • UN-code van de te vervoeren stof.
 • Gevarenklasse van de te vervoeren stof.
 • Bestemming van de te vervoeren stof.
 • Dag of periode waarvoor u de ontheffing aanvraagt. Maximaal 3 maanden voor vuurwerk en 3 jaar voor overige stoffen.
 • De reden voor de ontheffing.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar & beroep

Wilt u bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag? Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wetten en regels

Een aangewezen route kunt u herkennen aan het oranje bord met zwarte stip en zwarte pijl.

Route gevaarlijke stoffen

 

 

 

 

Contactgegevens

T (0341) 359 611