Gevaarlijke stoffen vervoeren

Wilt u gevaarlijke stoffen vervoeren? Zoals vuurwerk, LPG of propaan. U moet gebruik maken van de Route gevaarlijke stoffen. De gemeenteraad stelt deze route vast. Wilt u van deze route afwijken? Vraag dan een ontheffing aan.

Routering gevaarlijke stoffen gemeente Putten

 • Nijkerkerstraat-Oude Rijksweg vanaf de gemeentegrens Nijkerk tot de gemeentegrens Ermelo.
 • Rijksweg A28 vanaf de gemeentegrens Nijkerk tot de gemeentegrens Ermelo.
 • Van Geenstraat
 • Sprielderweg
 • Calcariaweg
 • Garderenseweg, gedeelte vanaf het kruispunt Calcariaweg-Bosrand tot gemeentegrens Barneveld.
 • Voorthuizerstraat, gedeelte vanaf het kruispunt van Geenstraat-Sprieldeweg tot gemeentegrens Nijkerk.
 • Henslare
 • Zuiderzeestraatweg
 • Waterweg, gedeelte tussen het kruispunt Knardersteeg-Zuiderzeestraatweg en het kruispunt Hoornsdam-Stenenkamerseweg.
 • Hoornsdam
 • Berencamperweg, vanaf de gemeentegrens Nijkerk tot de gemeentegrens Nijkerk

Overzichtskaart route gevaarlijke stoffen

Kosten

Voor het in behandeling nemen van deze ontheffing brengen wij € 52,50 in rekening.

Aanvraag

In uw aanvraag voor een ontheffing vermeldt u minimaal de volgende gegevens:

 • Aanvrager (bedrijf plus contactpersoon).
 • Naam te vervoeren stof.
 • UN-code van de te vervoeren stof.
 • Gevarenklasse van de te vervoeren stof.
 • Bestemming van de te vervoeren stof.
 • Dag of periode waarvoor u de ontheffing aanvraagt. Maximaal 3 maanden voor vuurwerk en 3 jaar voor overige stoffen.
 • De reden voor de ontheffing.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar & beroep

Wilt u bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag? Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contactgegevens

T (0341) 359 611