Milieumelding/milieuvergunning

Bedrijven hebben voor het starten of wijzigen van hun bedrijfsmatige activiteiten soms een omgevingsvergunning nodig. Of moeten vooraf een melding maken.

Melding

Wilt u een activiteit starten of wijzigen? Soms is dan alleen een melding nodig. Meer hierover leest u op Informatie over milieumelding of vergunning. Een melding maakt u via de landelijke site AIM (Activiteitenbesluit Internet Module). Via deze site beoordeelt u ook welke regels gelden. En of er een melding of vergunning nodig is.

Een melding vertelt ons dat u een activiteit gaat starten of aanpassen. Er is geen sprake van een ‘toestemming’ vanuit de gemeente. Het bedrijf is er zelf voor verantwoordelijk het blijft voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Milieuregelgeving niet nageleefd? Het bevoegd gezag kan wel (achteraf) via het milieutoezicht vanuit de omgevingsdienst handhavend optreden.

Aanvraag

Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Dit is afhankelijk van de grootte van het bedrijf en het soort activiteit. Deze vergunning (voorheen de milieuvergunning) vraagt u online aan via het Omgevingsloket.

Contactgegevens

T (0341) 359 611