Bekostigen leerlingenvervoer 2024/2025

Alle kinderen van 5 tot 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Ieder kind heeft recht op onderwijs. Als ouder of verzorger moet u er zelf voor zorgen dat uw kind iedere dag op school komt. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het schoolbezoek van uw kind. Meestal is dat geen probleem, maar soms is het vervoer naar school ingewikkeld. Bijvoorbeeld omdat uw kind niet zelfstandig naar school kan gaan met de fiets of het openbaar vervoer. Woont u met uw kind(eren) in de gemeente Putten en geldt dit voor uw kind? Dan heeft u mogelijk recht op een vergoeding voor leerlingenvervoer.

Bekostigen leerlingenvervoer 2024/2025 online aanvragen via DigiD

U moet een aantal bewijsstukken bijvoegen

Als u een aanvraag indient, moet u een aantal bewijsstukken bijvoegen. Als u de aanvraag online doet, moet u de bewijsstukken digitaal hebben. Wij hebben de volgende bewijsstukken nodig:

  • Een inkomensverklaring over het jaar 2022 van de Belastingdienst (alleen nodig bij (speciaal) basisonderwijs).
  • Kopie van een toelaatbaarheidsverklaring speciaal basis onderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs. Het kan zijn dat u de verklaring nog niet heeft. Wilt u ervoor zorgen dat wij deze uiterlijk 1 juli 2024 hebben?
  • Een (medische) verklaring noodzaak aangepast vervoer.
  • Een kopie van de bankpas waarop een eventuele vergoeding moet worden uitbetaald.

Voorwaarden

Wanneer krijgt u een vergoeding voor het vervoer van uw kind? Dit hangt af van het soort vervoer en het type onderwijs dat uw kind volgt. Soms betaalt u een eigen bijdrage. Elk schooljaar worden deze bedragen landelijk vastgesteld. Leerlingenvervoer is voor kinderen die niet zelfstandig naar een school voor bijzonder onderwijs kunnen. Dit kan bijvoorbeeld als het kind ziek is of een handicap of gedragsproblemen heeft. Leerlingenvervoer is ook mogelijk als de school ver weg is.

Type onderwijs Bijzonderheden Eigen bijdrage voor schooljaar 2024/2025
Basisonderwijs Vanwege godsdienst of levensovertuiging ligt de school van uw keuze meer dan 6 kilometer van uw woning. Was het gecorrigeerde verzamelinkomen van u en uw fiscale partner in 2022 meer dan € 29.700,00? Dan betaalt u een drempelbedrag van € 595,00 als u recht heeft op een vervoersvergoeding.
Speciaal basisonderwijs De school ligt meer dan 6 kilometer van uw woning. Was het gecorrigeerde verzamelinkomen van u en uw fiscale partner in 2022 meer dan € 29.700,00? Dan betaalt u een drempelbedrag van € 595,00 als u recht heeft op een vervoersvergoeding.
Basisonderwijs of voortgezet onderwijs Uw kind heeft een verstandelijke, lichamelijke, psychische of visuele beperking. Geen eigen bijdrage. 

 

Kosten

Komt uw inkomen boven € 29.700,00 uit? En gaat uw kind naar een (speciale) basisschool? Dan kunnen wij u vragen een eigen bijdrage te betalen over de eerste kilometers. Woont u op meer dan 20 kilometer afstand van de basisschool van uw kind? Dan kunnen wij u vragen om een bijdrage te betalen, afhankelijk van uw inkomen. Dit geldt niet als uw kind niet zelfstandig kan reizen door een handicap.

Meer informatie

Liever niet online invullen?

Wilt u het formulier liever niet online invullen? U kunt het formulier ‘Bekostiging leerlingenvervoer 2024/2025' downloaden, uitprinten en invullen.

Contactgegevens

T (0341) 359 611