Onderwijs

 • Scholen in Putten

  Overzicht van de scholen in Putten.

 • Leerplicht

  De gemeente mag voor uw kind vrijstelling van de leerplicht geven. Dit betekent dat het niet naar school hoeft.

 • Aanvraag huisvesting onderwijs

  Bent u een schoolbestuur en wilt u voorziening voor uw school aanvragen? Dan kunt u een aantal voorzieningen voor uw school bij de gemeente aanvragen.

 • Schoolvakanties

  Schoolvakanties in Putten.

 • Bijdrage schoolkosten

  Op de basisschool en het voortgezet onderwijs zijn schoolboeken en leermiddelen gratis. Op een voltijdsopleiding in het mbo, vavo of particulier voortgezet onderwijs is dat niet zo. Zit uw kind op een van deze scholen? Is uw kind jonger dan 18 jaar? Vraag dan via DUO een tegemoetkoming in de schoolkosten aan.

 • Leerlingenvervoer

  Leerlingenvervoer is voor kinderen die niet zelfstandig naar een school voor bijzonder onderwijs kunnen. Dit kan bijvoorbeeld als het kind ziek is, een handicap of gedragsproblemen heeft. Leerlingenvervoer is ook mogelijk als de school ver weg is.