Leerplicht

De gemeente mag voor uw kind vrijstelling van de leerplicht geven. Dit betekent dat het niet naar school hoeft. Dit kan bijvoorbeeld:

  • Bij lichamelijke of psychische ongeschiktheid. De gemeente heeft dan een verklaring van een arts of een psycholoog nodig.
  • Als uw kind staat ingeschreven op een school in het buitenland.
  • Bij bezwaren tegen de levensbeschouwelijke richting van scholen in uw buurt.

Vervangende leerplicht

Zit uw kind tegen het einde van de leerplichtige periode en heeft hij of zij moeite op school? Vraag of uw kind in dat jaar een ander programma mag volgen. Dit is de vervangende leerplicht. Het programma van de vervangende leerplicht bestaat uit algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs. Daarnaast bevat het praktijktijd. Dit is licht werk. Gaat uw kind dit traject in? Schrijf uw kind dan in bij een instelling waar het aangepaste onderwijs kan volgen.

Leerlingzaken Noord-Veluwe

Leerlingzaken wordt uitgevoerd door de Samenwerking Noord-Veluwe (SNV). Binnen de SNV wordt Leerlingzaken uitgevoerd door gastheergemeente Harderwijk. Leerlingzaken voert de Leerplichtwet uit voor de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde. Het belangrijkste doel is om schooluitval terug te dringen, zodat alle kinderen een diploma krijgen. Ook voert Leerlingzaken de Wet op de Regionale Meld- en Coördinatiepunt(RMC) uit voor deze gemeenten. Ook is de gemeentelijke jeugdcoördinator bij Leerlingzaken gevestigd. De gemeente Harderwijk heeft de uitvoering van de werkzaamheden belegd bij Meerinzicht. 

Leerplicht

De Leerplichtwet bepaalt dat kinderen van hun 5e tot 18e verjaardag naar school moeten. De leerplicht stopt aan het einde van een schooljaar waarin een leerling 16 jaar is geworden. Vanaf het vierde jaar mag uw kind naar school. Als uw kind vijf jaar is geworden is het in Nederland verplicht om naar de basisschool te gaan. U, als ouder, bent verantwoordelijk voor het inschrijven op een school die voor uw kind geschikt is. Lees meer.

Startkwalificatie

De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) is er voor jongeren die nog geen startkwalificatie hebben gehaald. De RMC-wet stelt dat iedere jongere zo’n startkwalificatie zou moeten hebben. Dat is een havo-, vwo- of mbo-diploma (minimaal niveau 2). Een vmbo-diploma is geen startkwalificatie. Scholen zijn bij de wet verplicht om verzuim en in- en uitschrijvingen te melden bij Leerlingzaken. Op deze manier zijn alle jongeren in beeld die nog geen startkwalificatie hebben. Lees meer

Verlof & verzuim

Kinderen moeten elke dag naar school. De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Bij sommige bijzondere omstandigheden kunt u verlof aanvragen. U kunt bij ons terecht voor aanvraag van verlof en vrijstelling, maar ook voor informatie over spijbelen en het aanmelden van verschillende soorten verzuim. Lees meer

NOG Veiligerhuis

Het NOG Veiligerhuis is een samenwerkingsverband tussen 22 gemeenten, politie, justitie en zorg in Noord- en Oost-Gelderland. De Jeugdcoördinator geeft vanuit het NOG Veiligerhuis voor zeven gemeenten op de Noord-West Veluwe vorm aan de ketenaanpak. Zorg en preventie met betrekking tot risicojongeren en overlastgevende groepen. Dit alles gebeurt in samenwerking met justitie-, zorg- en onderwijsketen, provincie en gemeenten. De Jeugdcoördinator is de verbindende schakel tussen de Veiligheidskamer, Leerlingzaken, Zorg en Advies Team (ZAT’s) en de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Meer informatie is te vinden op www.nogveiliger.nl.

Niet gevonden wat u zoekt? Ga naar de website van Leerlingzaken Noord-Veluwe en vindt daar uw antwoord.

Contactgegevens 

Meer informatie

www.rijksoverheid.nl