Schoolvakanties

Schoolvakanties in Putten.

De vakantiedata gelden voor:

  • Alle basisscholen.
  • Speciale scholen voor basisonderwijs.
  • Scholen voor het voortgezet onderwijs.
  • Scholen voor speciaal voortgezet onderwijs.

De data van de zomervakanties zijn verplicht. Voor de andere vakanties geldt dat het ministerie van OCW voor deze vakanties slechts adviesdata aangeeft. Scholen mogen hier dus van afwijken. Vraag bij de school na op welke dagen de school gesloten is in verband met vakantie.

Meer informatie over de schoolvakanties vindt u op de website van de Rijksoverheid. De gemeente Putten valt onder de "Regio Midden".