Wegafsluitingen & Wegwerkzaamheden

 • Wegafsluiting N303 tussen Putten en Voorthuizen

  16 mei 2022

  Op maandag 23 mei en op maandag 13 juni is er geen doorgaand verkeer mogelijk tussen Putten en Voorthuizen.

 • Wegonderhoud en aanleg verkeersmaatregelen Veenhuizerveld

  In onze collegevergadering van 6 juli 2021 hebben wij het Definitief Ontwerp (DO) voor de verkeersmaatregelen in Veenhuizerveld vastgesteld. 

 • Overzicht planning wegwerkzaamheden Putten

  Het overzicht geeft een voorlopige planning van de wegwerkzaamheden aan. Bepaalde omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat de planning niet altijd haalbaar is. Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

 • Werk aan de weg-krant (september 2019)

  pdf, 1MB

  De gemeente Putten voert dagelijks werkzaamheden uit aan de wegen en paden, het groen, de riolering en de openbare verlichting. Zo houden we Putten schoon, heel en veilig. Via deze pagina’s informeren wij u over onze plannen. We beseffen dat werk aan de weg overlast geeft voor verkeer en aanwonenden. Uiteraard stemmen we de werkzaamheden zoveel mogelijk op elkaar af. Maar we kunnen helaas niet voorkomen dat u er toch (enige) hinder van ondervindt. Wij vragen hiervoor uw begrip.

 • Kijk voor actuele informatie op www.bereikbaargelderland.nl

  De gemeente Putten publiceert wegafsluitingen vanwege evenementen en werkzaamheden via Twitter en via de provinciale website Bereikbaar Gelderland.