Overzicht planning wegwerkzaamheden Putten

Het overzicht geeft een voorlopige planning van de wegwerkzaamheden in Putten aan. Bepaalde omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat de planning niet altijd haalbaar is. Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

Omschrijving werkzaamheden Start Gereed

Reconstructie Zuiderzeestraatweg (gedeelte spoorlijn tot Kuiterweg/Vanenburgerallee)

Augustus 2018

December 2018

Opknapbeurt Calcariaweg en Sprielderweg

September 2018

December 2018

Reconstructie Zuiderzeestraatweg en Waterweg

(gedeelte Kuiterweg/Vanenburgerallee tot Hoornsdam)

2019

2020

Reconstructie van de route van en naar Ermelo

2019

2020

Vernieuwing Postweg-Drieseweg

2019

2019

Kwaliteitsverbetering fietspad Zeedijk

September 2019

Oktober 2019

Vervanging bermverhardingen Arlersteeg en Zeedijk

2019

2019

Vervanging bermverharding Roosendaalseweg

2019

2019

Groot onderhoud en aanleg bermverharding Groot Hellerweg

2019

2019

Herinrichting Stationsstraat (gedeelte Oude Rijksweg-Industrieweg)

2019

2020

Rotonde Garderenseweg/Bosrand/Calcariaweg

2020

2021