Overzicht planning wegwerkzaamheden Putten

Het overzicht geeft een voorlopige planning van de wegwerkzaamheden aan. Bepaalde omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat de planning niet altijd haalbaar is. Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

  Omschrijving werkzaamheden Start Gereed
  Groot onderhoud en aanleg bermverharding Hessenweg en Wildforsterweg 2023 December 2023
  Uitvoering Centrumplan Putten: opnieuw inrichten winkelstraten 2023 2024/2025