Overzicht planning wegwerkzaamheden Putten

Het overzicht geeft een voorlopige planning van de wegwerkzaamheden aan. Bepaalde omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat de planning niet altijd haalbaar is. Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

  Omschrijving werkzaamheden Start Gereed
  Uitvoering Centrumplan Putten: opnieuw inrichten winkelstraten 2023 2024/2025
  Werkzaamheden kruispunt Hoornsdam - Waterweg - Stenenkamerseweg 19 februari 2024 19 april 2024
  Werkzaamheden Van Geenstraat 19 februari 2024 24 mei 2024