Overzicht planning wegwerkzaamheden Putten

Het overzicht geeft een voorlopige planning van de wegwerkzaamheden aan. Bepaalde omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat de planning niet altijd haalbaar is. Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

Omschrijving werkzaamheden Start Gereed
Reconstructie Waterweg en Zuiderzeestraatweg (gedeelte Hoornsdam tot en met Kuiterweg/Vanenburgerallee) Oktober 2021 Juli 2022
Opnieuw inrichten omgeving Jan Nijenhuisstraat November 2021 Maart 2022
Reconstructie/groot asfaltonderhoud Van Geenstraat Mei 2022 Augustus 2022
Groot onderhoud en aanleg bermverharding Hessenweg en Wildforsterweg 2022 2022/2023
Uitvoering Centrumplan Putten - opnieuw inrichten winkelstraten 2022 2023/2024

 

Het overzicht geeft een voorlopige planning van de wegwerkzaamheden aan. Bepaalde omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat de planning niet altijd haalbaar is. Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.