Overzicht planning wegwerkzaamheden Putten

Het overzicht geeft een voorlopige planning van de wegwerkzaamheden aan. Bepaalde omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat de planning niet altijd haalbaar is. Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

Omschrijving werkzaamheden Start Gereed
Kwaliteitsverbetering fietspad Zeedijk Augustus 2019 Oktober 2019
Renovatie Postweg-Drieseweg September 2019 November 2019
Vernieuwing rijbaan en aanleg bermverharding Groot Hellerweg Oktober 2019 November 2019
Vernieuwing T-splitsing Waterweg/Arlersteeg Oktober 2019 November 2019
Opknapbeurt Da Costastraat (gedeelte Van Damstraat-Veldstraat) Oktober 2019 December 2019
Opknapbeurt Da Costastraat (gedeelte Veldstraat-Calcariaweg) Maart 2020 Juni 2020
Opknapbeurt Schoolstraat (gedeelte Gebbekuillaan-Pinnenburgerweg) Maart 2020 Juni 2020
Reconstructie Waterweg (noordelijk gedeelte tussen Zuiderzeestraatweg en Kiefveldersteeg), Kiefveldersteeg en aanleg verkeersmaatregelen Vanenburgerallee Maart 2020 Juni 2020
Vervanging bermverharding Arlersteeg-Middelbeekweg-Zeedijk 2020 2020
Vernieuwing rijbaan Achterridderweg/Ridderwal (tot Pasdijk) 2020 2020
Reconstructie Stationsstraat (gedeelte Oude Rijksweg-Industrieweg) en noordelijk deel Jan Nijenhuisstraat 2020 2020/2021
Reconstructie Zuiderzeestraatweg en Waterweg (gedeelte Kuiterweg/Vanenburgerallee tot Hoornsdam) 2020 2020/2021
Uitvoering Centrumplan Putten 2020 2021/2022