Overzicht planning wegwerkzaamheden Putten

Het overzicht geeft een voorlopige planning van de wegwerkzaamheden aan. Bepaalde omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat de planning niet altijd haalbaar is. Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

Omschrijving werkzaamheden Start Gereed
Opknapbeurt Da Costastraat (gedeelte Van Damstraat-Veldstraat) Oktober 2019 Maart 2020
Opknapbeurt Da Costastraat (gedeelte Veldstraat-Calcariaweg) Maart 2020 Juni 2020
Opknapbeurt Schoolstraat (gedeelte Gebbekuillaan-Pinnenburgerweg) April 2020 Juli 2020
Reconstructie Waterweg (noordelijk gedeelte tussen Zuiderzeestraatweg en Kiefveldersteeg), Kiefveldersteeg en aanleg verkeersmaatregelen Vanenburgerallee April 2020 Oktober 2020
Uitvoering Centrumplan Putten Mei 2020 2021/2022
Vernieuwing rijbaan Achterridderweg/Ridderwal (tot Pasdijk) 2020 2020
Vervanging bermverharding Arlersteeg-Middelbeekweg-Zeedijk 2020 2020
Herinrichting Stationsstraat (gedeelte Oude Rijksweg-Industrieweg) 2020 2021
Reconstructie Zuiderzeestraatweg en Waterweg 
(gedeelte Kuiterweg/Vanenburgerallee tot Hoornsdam)
2020 2021