Vreemdelingenpaspoort

Hebt u een geldige verblijfsvergunning (type I of II) en staat u ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP), maar hebt u (nog) niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u in sommige gevallen een vreemdelingenpaspoort aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer u van uw eigen land geen reisdocument krijgt. U kunt met het vreemdelingenpaspoort reizen naar alle landen, behalve uw land van herkomst.

Kosten

  • Paspoort - € 56,55

Meenemen

  • Een geldige verblijfsvergunning.
  • Een bewijs van identiteit.
  • Uw huidige/oude vreemdelingenpaspoort.
  • Een recente goedgelijkende kleurenpasfoto volgens de richtlijnen die maximaal zes maanden oud is op het moment van de aanvraag.

Bij het aanvragen van een vreemdelingenpaspoort voor een kind moet het kind (ook als het om een baby gaat) zelf aanwezig zijn. Daarnaast neemt u mee:

Contactgegevens

T (0341) 359 670