Afschrift burgerlijke stand

Een afschrift van de burgerlijke stand is een overzicht van belangrijke gebeurtenissen (zogenaamde rechtsfeiten) in het leven. U kunt daarbij denken aan gebeurtenissen zoals geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding en partnerschapsregistratie. Op een afschrift van de burgerlijke stand wordt zo´n rechtsfeit vermeld. U kunt alleen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden een afschrift verkrijgen.

>> Afschrift burgerlijke stand online aanvragen via DigiD

>> Afspraak maken voor het aanvragen van een afschrift burgerlijke stand

>> Zonder afspraak een afschrift burgerlijke stand aanvragen  

Uittreksel BRP

Een afschrift burgerlijke stand wordt vaak verward met een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP), waarin de gemeente verklaart dat u in de betreffende gemeente staat ingeschreven. U kunt een uittreksel uit het BRP alleen verkrijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Kosten

  • Afschrift burgerlijke stand - € 13,40.

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs.
  • Een schriftelijke machtiging als het een andere persoon betreft.

Contactgegevens

T (0341) 359 670