Inzagerecht / Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens

U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens niet aan sommige personen of instanties door te geven. Dat kan voor uzelf en voor kinderen tot 16 jaar. U kunt de inzagerecht / verstrekkingsbeperking persoonsgegevens ook weer stoppen. Verhuist u naar een andere gemeente? Dan blijft ook in de nieuwe gemeente de geheimhouding bestaan. Doet u de aanvraag online? Wij verwerken direct uw aanvraag.

Inzagerecht/ verstrekkingsbeperking persoonsgegevens online aanvragen via DigiD

Voor wie blijven uw gegevens zichtbaar?

Heeft een organisatie uw gegevens nodig voor het uitvoeren van hun taak? Bijvoorbeeld voor de inning van belasting of de betaling van uw pensioen? Dan moet de gemeente uw gegevens doorgeven. Uw gegevens blijven dan niet geheim, ook al heeft u hiervoor een verzoek ingediend.

Overzicht verstrekte en vermelde gegevens opvragen

Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens zijn verstrekt uit de BRP? Dan kunt u daarvan bij de afdeling Burgerzaken een overzicht opvragen. Wilt u weten welke gegevens over u in de BRP vermeld staan? Dan kunt u een verzoek tot inzage doen. Hierbij kunt u ook informatie over de oorsprong van de vermelde gegevens krijgen. Ook kun je jouw actuele gegevens bekijken via www.mijnoverheid.nl U logt in met uw DigiD.

Liever niet online invullen?

Wilt u het aanvraagformulier liever niet online invullen? Dan kunt u het formulier 'verklaring omtrent verstrekking persoonsgegevens (PDF, 139kB)' downloaden, uitprinten en invullen. U ontvangt binnen vier weken per post een bericht.

Contactgegevens

T (0341) 359 670