VOG voor vrijwilligers

Zet u zich als vrijwilliger in binnen of buiten de gemeentegrens? Heeft u daarvoor een verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig? Dan is deze voor u als inwoner van de gemeente Putten soms gratis verkrijgbaar. De VOG is gratis als de vereniging of instelling voldoet aan een aantal voorwaarden. 

Aanvragen via Justis

Werkt uw vrijwilligersorganisatie (bijvoorbeeld sportvereniging) met kinderen en/of mensen met een verstandelijke beperking? De VOG is gratis aan te vragen via de dienst Justis. Kijk voor meer informatie op www.justis.nl (de screeningsautoriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie).

Aanvragen via de gemeente

De VOG is gratis aan te vragen bij de gemeente wanneer u werkt met andere kwetsbare groepen, zoals:

 • Chronisch zieken
 • Asielzoekers
 • Zorgbehoevende ouderen
 • Verslaafden
 • Dak-/thuislozen
 • Personen met een psychische/lichamelijke beperking

En voldoet aan de onderstaande voorwaarden.

Voorwaarden

 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie bestaat voor minimaal 70% uit vrijwilligers en is een echte vrijwilligersorganisatie. Welzijnsorganisaties, scholen, naschoolse opvang, peuterspeelzalen en organisaties met een winstoogmerk tellen dus niet mee.
 • De vrijwilligers die voor de organisatie werken, zijn niet volgens andere wet- of regelgeving verplicht om een VOG aan te vragen.
 • De aanvraag valt niet onder de bestaande rijksregeling via dienst Justis.
 • Vrijwilligers binnen de organisatie werken met kwetsbare groepen.
 • De organisatie laat zien dat er beleid is om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. De Nederlandse organisaties vrijwilligerswerk (www.nov.nl), hebben tips hoe vrijwilligersorganisaties veiligheidsbeleid kunnen maken en uitvoeren.  

Aanvraagformulier VOG voor vrijwilligers downloaden (PDF)

Afspraak maken voor het aanvragen van een VOG voor vrijwilligers

Meer informatie

Voldoet u als vrijwilligersorganisatie aan de voorwaarden? U kunt zich melden bij de afdeling Burgerzaken.

Contactgegevens

T (0341) 359 670

E burgerzaken@putten.nl