Planning

Wat Wanneer
Informatiebijeenkomst ‘Het net ophalen’ 30 november 2022
Informatiebijeenkomst 'Presentatie voorlopige ontwerpen' 16 maart 2023
Vaststelling uitgangspunten en krediet door gemeenteraad 29 juni 2023
Informatiebijeenkomst 'Presentatie definitieve ontwerpen' 16 november 2023
Voorbereidingen en aanbestedingsprocedure Januari 2024 tot zomer 2024
Realisatie herinrichting winkelstraten September 2024 tot eind 2025