Planning

De planning is om na de zomervakantie te starten met de fysieke werkzaamheden in de winkelstraten. De eindoplevering van het project Centrumplan staat gepland voor eind 2025. De exacte planning is onder voorbehoud van externe factoren. Denk hierbij aan weersomstandigheden, levering van materialen en mogelijke werkzaamheden door NUTS-partijen.

  Wat Wanneer
  Informatiebijeenkomst ‘Het net ophalen’ 30 november 2022
  Informatiebijeenkomst 'Presentatie voorlopige ontwerpen' 16 maart 2023
  Vaststelling uitgangspunten en krediet door gemeenteraad 29 juni 2023
  Informatiebijeenkomst 'Presentatie definitieve ontwerpen' 16 november 2023
  Voorbereidingen en aanbestedingsprocedure Januari 2024 tot zomer 2024
  Realisatie herinrichting winkelstraten Oktober 2024 tot eind 2025

 

Werkzaamheden starten in september 2024. Een gedetailleerde planning volgt zo snel mogelijk. We beginnen met de werkzaamheden bij ‘Pleintje Foppen’ en werken daarna in de richting van Dorpstraat, Kerkstraat en Verlengde Dorpsstraat.