Fase 1 Halvinkhuizen

Bestemmingsplan fase 1: eerste 310 woningen Halvinkhuizen stap dichterbij

Het college van B&W van de gemeente Putten heeft op dinsdag 26 september 2023 ingestemd met het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor Halvinkhuizen fase 1. Daarmee stelt het college de raad voor om de plannen voor de eerste 310 woningen van de nieuwe wijk vast te stellen. De gemeenteraad beslist hierover in de raadsvergadering van 23 november 2023. De plannen worden voorbesproken in de Commissie Ruimte op donderdag 9 november (agendapunt 6).

Plangebied fase 1 

Nieuwsbericht eerste 310 woningen Halvinkhuizen stap dichterbij

Bespreekstukken Commissie Ruimte 9 november 2023


Inloopbijeenkomst 15 februari 2023

Op 15 februari 2023 vond er een inloopbijeenkomst plaats.  Alle belangstellenden hebben wij de mogelijkheid geboden om vragen te stellen aan medewerkers en om de plannen voor fase 1 te bekijken. Van de bijeenkomst is een sfeerverslag uitgewerkt. Daarin hebben wij de meest gestelde vragen opgenomen en voorzien van antwoorden.

Sfeerverslag informatiebijeenkomst 15 februari 2023

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u bellen met A. Hoitinga via telefoonnummer (0341) 359 611.