Fase 1 Halvinkhuizen

Bestemmingsplan fase 1 Halvinkhuizen

Op basis van de uitgangspunten van de vastgestelde Ontwikkelingsvisie Halvinkhuizen, is fase 1 van de nieuwe woonwijk Halvinkhuizen uitgewerkt. In deze fase worden ongeveer 300 woningen gerealiseerd. Hiervoor is een bestemmingsplan gemaakt met als bijlage het stedenbouwkundig/beeldkwaliteitplan.

Stedenbouwkundig/beeldkwaliteitsplan Halvinkhuizen

Deze documenten hebben ter inzage gelegen van 15 februari tot en met 29 maart 2023. Er is 1 zienswijze bij de gemeente binnengekomen. Rond de zomer neemt de gemeenteraad een besluit over het ontwerp bestemmingsplan fase 1 Halvinkhuizen.

Inloopbijeenkomst 15 februari 2023

Op 15 februari 2023 vond er een inloopbijeenkomst plaats.  Alle belangstellenden hebben wij de mogelijkheid geboden om vragen te stellen aan medewerkers en om de plannen voor fase 1 te bekijken. Van de bijeenkomst is een sfeerverslag uitgewerkt. Daarin hebben wij de meest gestelde vragen opgenomen en voorzien van antwoorden.

Sfeerverslag informatiebijeenkomst 15 februari 2023

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u bellen met A. Hoiting via telefoonnummer (0341) 359 611.