Ambities voor Halvinkhuizen

De gemeenteraad van Putten wil van Halvinkhuizen een groene, veilige en duurzame woonwijk maken. Een wijk passend bij het groen van de Veluwe. Een wijk waar ruimte is én een wijk die ruimte geeft. Een omgeving waar mensen zich thuis voelen en elkaar groeten en ontmoeten. Een buurt waar kinderen veilig buiten spelen. Een woonwijk die geen energie kost, maar energie oplevert.

De komende tijd benut het college van B en W om deze opdracht van de gemeenteraad handen en voeten te geven. Om niet helemaal blanco te hoeven beginnen, hebben wij deskundigen (BDP) gevraagd om onderzoek te doen. Zij hebben voor ons vijf hoofdthema’s beschreven. Vijf thema’s waar de gemeenteraad al eerder verkennend over heeft gesproken. 

Wij hebben de thema’s hieronder beknopt voor u beschreven. Elk thema sluiten wij af met een prikkelende stelling. Via de vragenlijst had u tot 4 januari 2021 de mogelijkheid om te reageren op de stellingen. Uw inbreng, opmerkingen, suggesties en ideeën gebruiken wij bij de uitwerking van het plan voor Halvinkhuizen. Dit bieden wij aan het college van B en W aan in het voorjaar van 2021. 

Voor de goede orde

De stellingen zijn géén gemeentelijke standpunten. 


Wonen in het groen

Putten is een groen dorp. De gemeenteraad wil dat de nieuwe woonwijk een groen en dorps karakter krijgt. Daarom komt er veel groen met volop aandacht voor flora en fauna. En er komt ruimte om water op te vangen, wat ook helpt om hittestress tegen te gaan. Maar Halvinkhuizen is natuurlijk in de eerste plaats een woonwijk. Met alleen groenstroken lossen wij de woningnood in Putten niet op. Er is in Putten een toenemende behoefte aan kleinere woningen. Bijvoorbeeld voor starters, een of tweepersoonshuishoudens en ouderen. Wij zijn gewend om vooral gezinswoningen met een tuin te bouwen. Maar als wij alle woningen een tuin geven, is er minder ruimte voor groen in de wijk. Als wij én de woningnood willen oplossen én in het groen willen bouwen, zijn er kleinere woningen nodig, bijvoorbeeld in appartementsgebouwen. Wat vindt u van meer en hogere bouw in Halvinkhuizen dan we gewend zijn in ons dorp? Wij leggen u de volgende stelling voor:

Om voldoende woningen te kunnen bouwen én voldoende groen aan te kunnen leggen, is hoogbouw in een deel van de nieuwe wijk nodig.


Landschappelijke elementen

Halvinkhuizen is landschappelijk gezien een waardevol gebied. Denk aan het groen, de houtwallen, de subtiele hoogteverschillen in het landschap en het landgoed Bijstein. Al deze landschappelijke waarden koesteren wij en willen wij zo goed mogelijk inpassen in de nieuwe wijk. Nieuw wonen in een oud gebied, dat geeft extra charme. Bovendien past dat heel goed bij de ambitie van de gemeenteraad om van Halvinkhuizen een groene wijk te maken. Maar hoe kunnen wij die landschappelijke elementen op een goede manier inpassen in de nieuwe woonwijk? Moeten wij bijvoorbeeld van de houtwallen afblijven en deze isoleren? Of gebruiken wij deze deels opnieuw door er speelplekken of wandelpaden van te maken? Wij leggen u de volgende stelling voor:

Van een deel van de houtwallen maken wij wandelpaden en speelplekken. Zo kan iedereen het aloude landschap beleven.


Een wijk met een hart

Een dorp kent natuurlijke ontmoetingsplekken. Zeker na het afronden van het centrumplan, volgend jaar, kent Putten een aantrekkelijk dorpshart. Maar moet Halvinkhuizen ook een ‘wijk met een hart’ worden? Moet de nieuwe woonwijk ook een centrale plek krijgen waar jong en oud elkaar op een natuurlijke wijze weet te vinden? Zodat er ontmoeting plaatsvindt en aandacht is voor elkaar. Zo ja, hoe moet die centrale ontmoetingsplek in Halvinkhuizen er dan uit zien? En waar denkt u aan? Een speeltuin, een restaurant, een (kinder)boerderij? Of vindt u de nieuwe wijk daar gewoonweg te klein voor? Dat kan ook natuurlijk, want iedere vierkante meter openbare ruimte moeten we toch samen betalen. Wij leggen u de volgende stelling voor:

Putten heeft een mooi dorpscentrum. De wijk Halvinkhuizen is te klein voor het toevoegen van gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een buurthuis.


Een vitale wijk

Eigenlijk passen auto’s niet in een groene, veilige en duurzame wijk. Bovendien is Putten een compact dorp en liggen alle voorzieningen op loop- en fietsafstand. Tegelijk is een woonwijk zonder auto een illusie. Niet iedereen werkt in Putten, de kinderen moeten naar de sportvereniging en de zaterdagboodschappen passen ook niet allemaal in de fietstas. Toch is het goed om te kijken of de auto een pas op de plaats kan maken in Halvinkhuizen. Dat kan door voetgangers en fietsers overal voorrang te geven in de nieuwe wijk. De infrastructuur kunnen wij daarop inrichten. Moeten wij wel voor alle woningen parkeerplaatsen aanleggen of zijn meerdere verzamelparkeerplaatsen in de wijk een beter idee? Hierdoor ontstaat er meer ruimte en overzicht, waardoor kinderen weer veilig buiten kunnen spelen. Wij leggen u de volgende stelling voor:

Fietsers en wandelaars krijgen voorrang in Halvinkhuizen. Wij passen de infrastructuur hierop aan. Dat betekent dat de auto een pas op de plaats maakt.


Een op-en-top duurzame wijk

Duurzaamheid is belangrijk voor de gemeente Putten. Wij lopen hier niet mee te koop, maar doen al wel veel: wij scheiden afval, adopteren bomen, op veel van onze daken liggen zonnepanelen en heel de woonwijk Rimpeler wordt een aardgasvrije wijk. Het is de bedoeling om ook van Halvinkhuizen een op-en-top duurzame wijk te maken. Maar misschien kan daar nog wel een tandje bij en kunnen wij van Halvinkhuizen de meest duurzame wijk van ons land maken. Bijvoorbeeld door nieuwe technieken en innovaties. Daarmee doen we recht aan de ambitie van de raad en onderscheiden wij ons echt. Het kan natuurlijk zijn dat u dat allemaal veel te ver vindt gaan. Zo van ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’. Wij leggen u de volgende stelling voor:

Halvinkhuizen wordt een op-en-top duurzame wijk. Hiermee onderscheiden wij ons ten opzichte van andere nieuwbouwwijken in Nederland.