Leren van Rimpeler

Een mens is nooit te oud om te leren. Wat voor een mens geldt, geldt zeker voor een gemeente. Daarom hebben wij de bewoners van Rimpeler, onze meest recente nieuwbouwwijk, gevraagd naar hun ervaringen.

Wat vinden de bewoners van Rimpeler van hun huis en omgeving? En wat kunnen wij hiervan leren voor Halvinkhuizen en andere nieuwbouwlocaties? 20 nieuwe bewoners gaven gehoor aan onze oproep en vulden de vragenlijst in. Inwoners van Rimpeler waarderen hun woning met een ruime 8. Vooral de rust, de ruimte en het groen worden gewaardeerd. De parkeergelegenheid scoort een 7,5 en de straten krijgen een ruime 7.

Tegelijkertijd geven een aantal bewoners aan dat ze de dorpskern ver weg vinden. Ook de afvoer van het hemelwater via het trottoir wordt niet door iedereen positief beoordeeld. De ontsluiting van de wijk is een aandachtspunt en een aantal bewoners zegt een buurtsupermarkt te missen. Dit in relatie tot de afstand naar het centrum.

De eerste indrukken van Rimpeler nemen wij mee bij de ontwikkeling van Halvinkhuizen.