Fase 1: Verkennen

De Verkenningsfase is inmiddels afgerond. Op 10 maart 2022 heeft de gemeenteraad de Gebiedsvisie Bedrijventerrein Henslare vastgesteld. Op 1 februari 2024 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan vast.

Gebiedsvisie

De Verkenningsfase is inmiddels afgerond. Op 10 maart 2022 heeft de gemeenteraad de Gebiedsvisie Bedrijventerrein Henslare vastgesteld. Op 1 februari 2024 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan vast.

Stedenbouwkundig plan

Op maandag 4 juli 2022 is de ondernemersavond voor Henslare druk bezocht door geïnteresseerde ondernemers. Wij lieten een concept indeling van het plangebied en de planning zien. Deze documenten zijn nu voor iedereen beschikbaar via de website. In de Puttenaer van 13 juli 2022 staat een terugblik op de ondernemersavond.

Druk bezochte bijeenkomst over concept bestemmingsplan

Op maandag 28 november 2022 presenteerde de gemeente het concept bestemmingsplan voor het nieuwe bedrijventerrein. Meer dan 100 belangstellenden kregen een toelichting en konden vragen stellen of discussiëren over de voorgenomen plannen.

De plek

Een terugkerend onderwerp is waarom het bedrijventerrein op deze plek komt. Al vele jaren geleden is samen met buurtgemeentes en de provincie de keuze gemaakt om niet bij de A28, maar tussen het spoor en de weg Henslare te ontwikkelen. Met het vaststellen van de gebiedsvisie heeft de raad in maart 2022 de keuze voor deze plek bekrachtigd.

Geen sluipverkeer

De komst van bedrijven trekt extra verkeer aan. Werknemers, klanten en leveranciers kunnen volgens berekeningen tot ongeveer 1000 motorvoertuigen per dag van en naar het gebied veroorzaken. De Stenenkamerseweg is een aantrekkelijke route voor doorgaand verkeer en de kans is groot dat door het bedrijventerrein nog meer auto’s over die fietsstraat zullen rijden. Om te voorkomen dat de straat onveilig(er) wordt en het prettig blijft om in die omgeving te wonen, moet het onmogelijk worden gemaakt dat verkeer via die straat of via de naastgelegen Bijsterenseweg naar het bedrijventerrein rijdt. Dit is het uitgangspunt voor het nieuwe bedrijventerrein. Over hoe het doorgaande verkeer tegengehouden zal worden, spreken we in de eerste helft van 2023 met de belanghebbenden.

Scenario’s

Het afgelopen half jaar is onderzocht of ter hoogte van Benegas bedrijventerrein kan worden ontwikkeld. De resultaten laten zien dat er veel beperkingen gelden. Om een plan te maken dat ondanks die voorwaarden wél kan worden uitgevoerd, hebben de eigenaren van de betreffende grond meer tijd nodig. Daarom wordt nu een bestemmingsplan voorbereid, waarbij de ontwikkeling op dat terrein niet is meegenomen. Het plan beschrijft een eerste fase. De volgende fase kan de ontwikkeling ter hoogte van Benegas of ten zuiden van de Bijsterenseweg worden.