Fase 1: Verkennen

Op 10 maart 2022 is de Gebiedsvisie Bedrijventerrein Henslare gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad.

Gebiedsvisie

Op 10 maart 2022 is de Gebiedsvisie Bedrijventerrein Henslare vastgesteld door de gemeenteraad. De gebiedsvisie geeft aan wat de mogelijkheden zijn voor een nieuw bedrijventerrein in het gebied tussen de Stationsstraat, de spoorlijn, de weg Henslare en de Nijkerkerstraat. Op basis van de gebiedsvisie wordt medio 2022 gestart het bestemmingsplan en de bijbehorende participatie.

Stedenbouwkundig plan

Op maandag 4 juli 2022 is de ondernemersavond voor Henslare druk bezocht door geïnteresseerde ondernemers. Wij lieten een concept indeling van het plangebied en de planning zien. Deze documenten zijn nu voor iedereen beschikbaar via de website. In de Puttenaer van 13 juli 2022 staat een terugblik op de ondernemersavond.