Fase 3: Kaveluitgifte

De gemeente heeft op 19 december 2023 het uitgiftebeleid voor Henslare vastgesteld. Hierin staat hoe ondernemers voor een kavel worden geselecteerd en hoe de verkoop in zijn werk gaat. Voor het bedrijventerrein heeft de gemeenteraad op 1 februari 2024 het bestemmingsplan vastgesteld. Bij dit bestemmingsplan zit een beeldkwaliteitsplan. Hierin staat waar bedrijven aan moeten voldoen om zich te kunnen vestigen op Henslare.

Grote interesse voor nieuwe bedrijfskavels Henslare

Het bedrijventerrein is bedoeld voor Puttense ondernemers. De gemeente benadert de ondernemers die eerder hebben aangegeven interesse te hebben. Een grote lijst met ondernemers wil graag naar Henslare. De gemeente wil ondernemers aan de Ambachtstraat stimuleren om naar Henslare te verhuizen. Met deze ondernemers voert de gemeente gesprekken. 

Zodra ondernemers worden benaderd, zal daarover op verschillende manieren berichten worden gepubliceerd.

Documentatie