Toekomstig bedrijventerrein Henslare

Een duurzaam, aantrekkelijk en toekomstbestendig bedrijventerrein met aandacht voor klimaatadaptatie, circulariteit, energie, mobiliteit en biodiversiteit. Dat zijn de ambities voor het bedrijventerrein Henslare waar het adviesbureau Witteveen en Bos in opdracht van de gemeente Putten aan werken. Het doel is om binnen het gebied 7 hectare netto bedrijventerrein aan te wijzen voor het vestigen van vooral Puttense ondernemers. Voor het bedrijventerrein is een gebiedsvisie vastgesteld door de gemeenteraad. Op 1 februari 2024 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. In die periode is er beroep tegen het plan aangetekend bij de Raad van State.