Introductie en planning Henslare

Een duurzaam, aantrekkelijk en toekomstbestendig bedrijventerrein met aandacht voor het klimaat, duurzaamheid, energie, mobiliteit en biodiversiteit. Dat zijn de ambities voor het bedrijventerrein Henslare.

Introductie

Het doel is om binnen het gebied tussen het spoor en de weg Henslare 7 hectare netto bedrijventerrein aan te wijzen voor het vestigen van vooral Puttense ondernemers. Voor het bedrijventerrein heeft de gemeenteraad op 10 maart 2022 een gebiedsvisie vastgesteld. We hebben deze gebiedsvisie uitgewerkt in een bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan.

Planning

Zodra de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, kunnen we beginnen met een inventarisatie onder Puttense ondernemers. De ondernemers die zich eerder hebben gemeld, benaderen wij met de vraag of ze nog steeds belangstelling hebben. De verkoop, aanleg en bouw kunnen vlot verlopen; volgens onderstaand ‘snelste tijdspad’. Als er tegen het bestemmingsplan beroep wordt aangetekend, kan de voorbereidingstijd één tot twee jaren langer duren. Bij het ‘uiterste tijdspad’ gaan we uit van langere doorlooptijd van ongeveer anderhalf jaar.

  Snelste tijdspad Uiterste tijdspad
Vaststelling bestemmingsplan eerste kwartaal 2024 eerste kwartaal 2024
Start inventarisatie voor de verkoop van kavels tweede kwartaal 2024 tweede kwartaal 2024
Bestemmingsplan onherroepelijk derde kwartaal 2024 derde kwartaal 2026
Start aanleg tweede kwartaal 2025 vierde kwartaal 2026
Start bouw tweede kwartaal 2026 vierde kwartaal 2027