Het ontstaan van het meerjarenplan Samenleving

Het Meerjarenplan Samenleving vormt de basis voor de Puttense aanpak van sociale en maatschappelijke opgaven. De hoofdlijnen van het plan zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Dit noemen wij een startnotitie. Deze startnotitie werken wij in 2023 verder uit tot een definitief plan en u kunt daaraan bijdragen.

Begin 2022 begonnen wij met de voorbereidingen van een Meerjarenplan voor de periode 2023-2027. Hiervoor leverden inwoners, vrijwilligers en maatschappelijke partners hun inbreng. Onder meer door deel te nemen aan rondetafelgesprekken en door vragenlijsten in te vullen. Daarnaast verwerkten wij relevante onderzoeksgegevens en de expertise van Puttense professionals en eigen medewerkers in de eerste opzet van het Meerjarenplan; de startnotitie Meerjarenplan Samenleving 2023-2027.

Startnotitie vastgesteld

De gemeenteraad stelde de startnotitie Meerjarenplan Samenleving 2023-2027 vast in de raadsvergadering op donderdag 13 oktober 2022. Dit betekent dat er politiek draagvlak is voor de thema’s waar we de komende jaren mee aan de slag willen in Putten. De startnotitie beschrijft op hoofdlijnen wat de opgaven, programma’s en randvoorwaarden van het Meerjaren Samenleving zijn.

Nu uitwerken tot een definitief plan

Wij werken de startnotitie de komende maanden verder uit tot een definitief Meerjarenplan. Daar betrekken wij onze professionele en maatschappelijke partners opnieuw bij. Ook als individu of organisatie heeft u de mogelijkheid om in dit proces uw inbreng te leveren.

Verbinding met de Omgevingsvisie Putten

Het Meerjarenplan Samenleving vormt als visie de basis voor het beleid op het domein samenleving. Voor beleid dat betrekking heeft op de fysieke leefomgeving, vormt de Omgevingsvisie deze basis. De uitwerking van deze twee visies vindt plaats in programma's. Bij de uitwerking hiervan zoeken we actief de samenwerking tussen de verschillende domeinen, zowel binnen het gemeentehuis als daarbuiten.