Meerjarenplan Samenleving 2023-2027

Meerjarenplan Samenleving 2023-2027 - Vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 29 juni het Meerjarenplan Samenleving 2023-2027 vastgesteld. Dit plan is de basis voor de Puttense aanpak van sociale en maatschappelijke opgaven. In het plan staat het gemeentelijke beleid voor sport, welzijn, cultuur, gezondheid, Wmo, jeugdhulp, werk & inkomen en schulddienstverlening.

Meerjarenplan Samenleving 2023-2027 - Vastgesteld

Planning

Hieronder ziet u de planning op hoofdlijnen om te komen tot het Meerjarenplan.

Wanneer Wat Hoe
April - September 2022 Onderzoek en uitwerken Vragenlijst, rondetafelgesprekken en collegevergaderingen
Oktober 2022 Vaststellen startnotitie Meerjarenplan Raadsvergadering
Begin 2023 Uitwerken opgaven en programma's Kleine werkgroepen
Tweede helft 2023 Vaststellen Meerjarenplan Raadsvergadering

 

Heeft u vragen?

Neem gerust contact op met Stefan Fiddelaar.

T (0341) 359 611.