Planning

Hieronder ziet u de planning op hoofdlijnen om te komen tot het Meerjarenplan.

Wanneer Wat Hoe
April - September 2022 Onderzoek en uitwerken Vragenlijst, rondetafelgesprekken en collegevergaderingen
Oktober 2022 Vaststellen startnotitie Meerjarenplan Raadsvergadering
Begin 2023 Uitwerken opgaven en programma's Kleine werkgroepen
Tweede helft 2023 Vaststellen Meerjarenplan Raadsvergadering