Subsidie Bosbad

Stichting Bosbad Klein Zwitserland exploiteert een zwembad op een publieksgerichte wijze. Zwemmen wordt beschikbaar gemaakt voor recreanten, sport en schoolzwemmen. De gemeente is bereid in het kader van het algemene belang aan de stichting een subsidie te verlenen.

Subsidie Bosbad online aanvragen

Vraagt u de subsidie online aan?

Dan heeft u de volgende bijlagen digitaal nodig:

  • Een begroting

Voorwaarden

Pas de algemene regels uit de subsidieverordening toe. Het kan gebeuren dat uw stichting 1 of meerdere subsidie-activiteiten toch niet (geheel) uitvoert in het betreffende jaar. Laat ons dit dan direct schriftelijk weten. U informeert ons ook direct schriftelijk over:

  • Beslissingen of procedures die zich richten op het stopzetten van de subsidie-activiteiten of het beëindigen van uw stichting.
  • Belangrijke veranderingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden.
  • Ontwikkelingen die als gevolg hebben dat uw stichting de subsidieregels niet (geheel) kan toepassen in het betreffende jaar.
  • Een verandering in de statuten van uw stichting over de vorm van de rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon.


Informeer ons over de besteding van de subsidie. Dit doet u door een aanvraag tot vaststelling van de subsidie te sturen. De aanvraag stuurt u ons uiterlijk op 1 oktober voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie gevraagd wordt.

In uw aanvraag zit:

  • Een inhoudelijk verslag met informatie over de uitvoering van de activiteiten.
  • Een financieel verslag of jaarrekening met de inkomsten en uitgaven voor de uitvoering van de activiteiten.
  • Een balans met een uitleg.
  • Een controleverklaring die door een onafhankelijk accountant is opgesteld.

Binnen 12 weken na ontvangst van deze informatie stellen wij de subsidie vast.
 

Hoogte subsidie

Subsidiebedrag van het voorgaande jaar plus 2% van het prijsindexcijfer.

Liever niet online invullen?

Wilt u het formulier liever niet online invullen? Dan kunt u het formulier 'Aanvraag subsidie Bosbad' downloaden, uitprinten en invullen.

Contact

Heeft u vragen over het aanvraagformulier? Dan kunt u contact opnemen met de Servicebalie via telefoonnummer (0341) 359 611.